HRM

'Gun werknemer second opinion bedrijfsarts'

Iedere werknemer moet het wettelijk recht krijgen op een second opinion bij een onafhankelijk bedrijfsarts naar keuze. Dat bepleit vakbond FNV.

“Als werknemers te maken krijgen met een arts die alleen bezig is met zo min mogelijke kosten voor de werkgever, dan is zo’n onafhankelijke bedrijfsarts erg belangrijk”, zegt Coen van der Veer, bestuurder van FNV. De Tweede Kamer sprak op donderdag 28 mei over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg.

Volgens FNV is het een fout in het systeem dat een individuele verzuimbegeleiding wordt verricht door een bedrijfsarts die wordt betaald door de werkgever. “Als uit eerdere ervaring is gebleken dat het bedrijf en de bedrijfsarts niet te vertrouwen zijn. Of als er twijfel bestaat over het advies van de bedrijfsarts. Dan moeten mensen terecht kunnen bij een andere, onafhankelijke bedrijfsarts’”, zegt Van der Veer.

De FNV vindt daarnaast dat het kabinet knelpunten in de arbeid gerelateerde zorg onvoldoende aanpakt. Naast een module ‘arbeid en gezondheid’ in de huisartsenopleiding zou er ook een onafhankelijk register van bedrijfsartsen moeten komen. Zodat huisartsen alle werkenden - inclusief zzp’ers – met werkgerelateerde klachte kunnen doorverwijzen naar een bedrijfsarts met specialistische kennis van de bedrijfstak en de risico’s en voorkomende beroepsziekten.

Beroepsziekten

In 2011 overleden meer dan 3.500 werknemers door een ziekte als gevolg van het werk. De melding van beroepsziekten moet daarom beter. Ook de werkgever als eerst verantwoordelijke moet de plicht krijgen om beroepsziekten te melden bij de Inspectie SZW. Melding van beroepsziekten aan de Inspectie SZW door de werkgever, nadat deze door de bedrijfsarts is geïnformeerd, leidt tot direct inzicht in waar beroepsziekten ontstaan. Onvoldoende naleving van hun wettelijke meldingsplicht bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten door bedrijfsartsen moet ook beboet worden en de Inspectie SZW moet toezien en handhaven op de wettelijke meldingsplicht.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top