ACTUEEL

IGZ verlengt verscherpt toezicht Diakonessenhuis

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het in december ingestelde verscherpt toezicht op het Diakonessenhuis met zes maanden verlengd. Het ziekenhuis boekt over het algemeen goede vooruitgang met de nodige verbeteringen, maar het loopt volgens de IGZ op een aantal onderdelen nog achter.

De Inspectie heeft besloten het verscherpt toezicht te verlengen op twee specifieke onderdelen, namelijk de randvoorwaarden voor verantwoorde zorg op de locatie Zeist en de implementatie van de nieuwe calamiteitenprocedure. Tijdens het verscherpt toezicht heeft de IGZ verbetermaatregelen gevraagd op locatie Zeist met betrekking tot de organisatie van zorg. De toezichthouder vraagt een beleidsplan met daarin opgenomen de voorwaarden voor het leveren van verantwoorde zorg gerelateerd aan de mogelijkheden en voorzieningen in Zeist.

Daarnaast heeft de IGZ geconstateerd dat het ziekenhuis niet in staat was om binnen de gestelde termijn een procedure in te voeren om te leren van ongewenste uitkomsten van zorg. Inmiddels is deze procedure er wel en heeft het ziekenhuis heel recent een nieuw team ingesteld voor het onderzoeken van calamiteiten. De IGZ plaatst de kanttekening dat het gezien de recente start van dit team niet heeft kunnen toetsen "of de uitvoering van de calamiteitenprocedure daadwerkelijk verbeterd is". De Inspectie zal dit de komende periode alsnog toetsen.

Werkvloer

De verlenging van het verscherpt toezicht betekent dat de IGZ inspectiebezoeken aan het ziekenhuis blijft brengen, al dan niet aangekondigd. Ook blijft de Inspectie de voortgang volgen, onder meer door middel van gesprekken met medewerkers op de werkvloer. "Het verscherpt toezicht wordt direct opgeheven als de inspectie vaststelt dat de implementatie van de calamiteitenprocedure en de te nemen verbeteringen op de locatie Zeist zijn gerealiseerd."

De Inspectie plaatste het Diakonessenhuis onder verscherpt toezicht vanwege jarenlange conflicten binnen het ziekenhuis. Daarna zegde het stafbestuur het vertrouwen in de raad van bestuur (rvb) op. Twee leden stapten vervolgens op. Momenteel bestaat de rvb alleen maar uit een interim-voorzitter. De raad van toezicht zoekt nog nieuwe rvb-leden. Medewerkers hebben de Inspectie laten weten de situatie, met slechts een bestuursvoorzitter, "kwetsbaar" te vinden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top