ACTUEEL

Inspanningen taskforce tbs leiden tot daling behandelduur

De gemiddelde behandelduur van de tbs-maatregel is teruggebracht van ruim tien naar acht jaar. Daarmee heeft de taskforce behandelduur tbs, onder voorzitterschap van Bas Eenhoorn, naar eigen zeggen haar opdracht volbracht.

Dit meldt GGZ Nederland.

Volgens Eenhoorn heeft hij, in samenwerking met de gehele keten, gezorgd voor de daling van de gemiddelde behandelduur in de tbs. Dit is bereikt “zonder dat dit afbreuk doet aan de maatschappelijke veiligheid die de tbs-maatregel biedt”. De taskforce behandelduur tbs is een samenwerking tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en GGZ Nederland. De taskforce is in januari 2014 van start gegaan en heeft de hele keten samengebracht: advocaten, rechters, klinieken, reclassering, zorgverzekeraars en gemeenten.

De taak van de taskforce om de gemiddelde behandelduur in de tbs terug te brengen tot acht jaar, achten de betrokkenen van groot belang voor het herstellen van het vertrouwen van rechters en advocaten in de tbs-maatregel, en daarbij het behouden van deze effectieve maatregel. De recidive van ex-tbs’ers is slechts 5 procent, blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.

Aanbevelingen

De taskforce doet aanbevelingen voor de tbs, bijvoorbeeld over de prognose van de behandelduur bij oplegging van de maatregel, verscherping van de criteria voor de maatregel ‘1 jaar geen verlof’ na ongeoorloofde afwezigheid, toenemende uitstroom uit de longstay richting de ggz of gehandicaptenzorg en het eerder zoeken van aansluiting voor nazorgtrajecten. De waardering voor het tbs-stelsel in de strafrechtketen zal toenemen als de aanbevelingen worden opgevolgd, verwacht de taskforce. Dit zal leiden tot meer oplegging van de tbs-maatregel aan mensen die de beveiliging en intensieve behandeling van de tbs nodig hebben.

Bas Eenhoorn neemt na het volbrengen van zijn opdracht afscheid als voorzitter van de taskforce. De leden zetten het werk voort.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top