ACTUEEL

Eerstelijnsadviseur Reos vernieuwt raad van toezicht

Patrick Jeurissen, Jeroen van der Meer en Robert Verheij treden in september toe tot de raad van toezicht van Reos. Op 1 mei 2015 trad Rob Hartings al aan als voorzitter van de raad van toezicht.

De benoeming volgt op het verstrijken van de termijnen van de zittende rvt-leden Ron Hendriks en Frits Slootweg. In het najaar wordt nog een lid geworven, waarmee de vernieuwing compleet is. De drie nieuwe toezichthouders hebben ruime ervaring in de zorg. Jeurissen (45)werkt bij het ministerie van VWS waar hij zich bezig houdt met de strategie rond het zorgstelsel. Tevens werkt hij bij Radboudumc waar hij hoofd is van Celsus, Academie voor betaalbare zorg.

Van der Meer (43) is oprichter van en partner bij ProControl, een bureau die projectorganisaties van gerenommeerde opdrachtgevers adviseert en begeleidt. Daarvoor werkte hij bij Twynstra Gudde als consultant. Ook is Van der Meer voorzitter raad van toezicht van Groot Hoogwaak. In de raad van toezicht van Reos zal Van der Meer extra aandacht geven aan de financiën.

Verheij (53)is programmaleider bij ‘Zorgregistraties eerste lijn’ bij onderzoeksinstituut NIVEL. Hij leidt in opdracht van het ministerie van VWS een programma voor het opzetten van een omvangrijke gegevensinfrastructuur om de eerste lijn van cijfers te voorzien over ontwikkelingen in zorggebruik, kwaliteit van zorg en de volksgezondheid.

Reos is een organisatieadviesbureau voor eerstelijnszorgprofessionals en heeft als missie om bij te dragen aan betere en efficiëntere zorg voor patiënten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top