Finance

ActiZ volgt pilots inkoop wijkverpleegkundige zorg

Zilveren Kruis heeft bekendgemaakt welke zorgorganisaties ze als voorkeursaanbieders gaat contracteren voor de pilot 'Zorg in de Wijk', waarbij de zorgverzekeraar in drie gemeentes op een nieuwe manier de wijkverpleging gaat inkopen. ActiZ vindt het goed dat er pilots voor de bekostiging en inkoop van de wijkverpleging komen, maar zal deze "wel nauwlettend monitoren op mogelijke risico’s voor cliënten en zorgaanbieders".

Sinds januari wordt de wijkverpleging gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet; voorheen was dat de AWBZ. ActiZ riep bij de ontwikkeling van het nieuwe bekostigingsmodel al op om zogenaamde proeftuinen in te richten. "Dit omdat de branche de afspraken over de zorginkoop graag met een beproefd model maakt wat in de praktijk zijn waarde heeft bewezen. Keuzevrijheid voor de cliënt, kwaliteit van zorg, kostendekkende tarieven en lage administratieve lasten zijn wat ActiZ betreft hier de belangrijkste onderdelen van."

Uitgangspunten van ieder bekostigingsmodel moeten volgens ActiZ zijn: de cliënt staat centraal en heeft optimale keuzevrijheid bij wie hij zijn zorg betrekt; kwaliteit is de basis voor zorginkoop; en de tarieven voor de wijkverpleging zijn kostendekkend; en administratieve lasten zijn zoveel mogelijk geminimaliseerd. ActiZ kondigt aan de effecten van de pilots voor zorgorganisaties en hun cliënten op al deze onderdelen nauwgezet te monitoren. Zilveren Kruis gaat in Utrecht, Zwolle en Ommen werken met voorkeursaanbieders per wijk. In iedere wijk wordt de wijkverpleegkundige zorg aan één aanbieder gegund. Volgens Zilveren Kruis wordt de zorg dan efficiënter.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top