ACTUEEL

'Verplicht bewijs van goed gedrag voor zorgmedewerkers'

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet zo snel mogelijk verplicht worden voor zorgmedewerkers. Dat vindt de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden V&VN. Patiëntenfederatie NPCF sluit zich bij deze oproep aan, zo meldt de Volkskrant.

Aanleiding is de strafzaak tegen een verpleegkundige van het Atrium-ziekenhuis in Heerlen, die zijn verleden verzweeg en meerdere psychiatrische patiënten zou hebben misbruikt. Een verplichte VOG zou het risico op dit soort misstanden verkleinen, stelt een woordvoerder van V&VN in de Volkskrant.

Met een VOG, afgegeven door het ministerie van Veiligheid en Justitie, toont iemand aan dat hij in het verleden geen strafbare feiten heeft gepleegd die een bezwaar vormen voor het uitoefenen van zijn functie. Onderwijzers, gastouders en taxichauffeurs zijn al wettelijk verplicht om een Verklaring omtrent het gedrag te overleggen.

Administratieve rompslomp

De minister en staatssecretaris van Volksgezondheid dienden enkele jaren geleden een wetsvoorstel in waarin de VOG-plicht was opgenomen. In 2013 heeft nam de Tweede Kamer echter een amendement van de SGP aan waarin die verplichting werd geschrapt. Die zou tot veel administratieve rompslomp leiden voor de instellingen.

Het bewuste wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Die heeft vraagtekens gezet bij het schrappen van de VOG-plicht. Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn hebben nu een algemene maatregel van bestuur in voorbereiding om een VOG-plicht in te voeren voor nieuwe medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg en langdurige ouderenzorg. Als die maatregel is aangenomen, moeten ook verpleegkundigen op psychiatrische afdelingen van ziekenhuizen een VOG overleggen, aldus de Volkskrant.

NU'91, een andere beroepsvereniging en vakbond voor verpleegkundigen en verzorgenden (30 duizend leden), is tegen een verplichte VOG voor alle professionals in de zorg. Het zou de kwaliteit van zorg niet bevorderen en het zou te duur zijn.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Pieter

27 augustus 2015

Triest dat iedereen bij elk beroep zowat een VOG moet overhandigen. De wereld en onze maatschappij lijken NIET meer te kunnen VERGEVEN en mensen een 2de kans te geven. Ik vind ook dat deze mensen nog verder in de put komen en daar alleen blijven hangen. De lezer heeft volgens mij ook wel iets in het verleden gedaan of uitgespookt, waar deze bij de kennis van nu, liever de tijd zou willen terugdraaien en het toen anders zou hebben gedaan. Als men NIET een VOG krijgt, zou ik eerst als werkgever willen weten, "Waarom?". Straks gaan we nog krijgen, net zoals in de twee wereldoorlog, dat de NIET VOG-ers iets moeten gaan dragen, opdat de omgeving weet wat voor een persoon het is. Gelukkig gebeurd dat NIET, maar het komt er wel op neer.

Jorrit Wigchert

27 augustus 2015

Wat een twijfelachtige reactie Pieter, daarmee is denk ik alles gezegd wat gezegd moet worden over je reactie. Overigens is de titel van dit artikel ook niet geheel juist. Een Verklaring Omtrent Gedrag is namelijk zeker geen bewijs van goed gedrag! Het is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. Het gaat er hierbij om dat de aanvrager geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. Ik vraag zelf aan sollicitanten of er een reden is waarom ik hun mogelijk niet zo willen aannemen. Als iemand in het een voor de functie relevant strafbaar heeft gepleegd (bv in het verleden geld verduisterd heeft) en dit aangeeft ontstaat er een gesprek over motief, gelegenheid en rationalisatie. Als de sollicitant zijn verleden verzwijgt ( en daarmee de kans op een gesprek en een tweede kans vergooit), kan een VOG gericht op een financiële functie in de zorg mogelijk voorkomen dat cliënten financieel benadeeld worden. Het voorkomt ook dat je de kat op het spek bindt: een loverboy die in de vrouwenopvang wil werken, dat moeten we niet willen. Ik ben voor een VOG!

Top