Finance

'Maandelijkse zorgpremie stijgt met 10 euro in 2016'

De zorgpremie stijgt volgend jaar met 120 euro (oftewel 10 euro per maand). Dat verwacht hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot, volgens Zorgwijzer.nl.

Het ministerie van Volksgezondheid verwacht een maandelijkse toename van 7 euro, zo werd onlangs bekend. Maar volgens Groot is de schatting van het ministerie niet reëel. Er wordt volgens hem te weinig rekening gehouden met de veel strengere eisen die de Europese Unie stelt voor solvabiliteit. Verder lopen zorgverzekeraars meer financiële risico’s doordat de wijkverpleging is overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de Zorgverzekeringswet. Tot slot zorgen de hogere salarissen in de zorgsector voor een toename in de bedrijfskosten, meldt ZorgVisie.nl.

Op Prinsjesdag (15 september) wordt de definitieve rekenpremie bekendgemaakt, evenals de inhoud van het basispakket en de hoogte van het eigen risico. Dat laatste stijgt ieder jaar met de inflatie en volgens de laatste berichtgeving zal het wettelijk verplicht eigen risico in 2016 neerkomen op 385 euro – 10 euro meer dan in 2015.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top