Finance

NVZ maakt zich grote zorgen om dure medicijnen

Ziekenhuizen zijn het afgelopen jaar ruimschoots binnen de afspraken van het zorgakkoord gebleven en de omzetgroei is opnieuw afgenomen. Tegelijkertijd beginnen de alsmaar stijgende kosten voor dure medicijnen steeds meer te knellen.

Dat blijkt uit cijfers van het brancherapport 'Zorg toont' dat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vandaag publiceert.  

"Ziekenhuizen leveren een belangrijke bijdrage aan het beheersen van de zorguitgaven", stelt de NVZ. Het brancherapport van de ziekenhuiskoepel meldt een 'zeer bescheiden omzetgroei' van ziekenhuizen. Met 1,3 procent is het de laagste sinds 1987. Toch komt het goede nieuws over deze lage omzetgroei in een ander daglicht te staan door ‘de alsmaar stijgende kosten voor dure geneesmiddelen’, aldus de vereniging. Zonder kostendekkende vergoeding voor dure medicijnen dreigen ziekenhuizen in financiële problemen te komen.

Dure geneesmiddelen

NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy: "Voor de zomervakantie werd uit verschillende onderzoeken duidelijk dat er op korte termijn meer geld nodig is voor dure medicijnen. Zo’n 400 miljoen. In de miljoenennota lees ik hier niets over terug. Ziekenhuizen kunnen dat niet in hun eentje ophoesten." De kosten van dure geneesmiddelen zijn de laatste jaren met 10 procent per jaar gestegen, veel harder dan de afgesproken stijging van 1 procent uit het hoofdlijnenakkoord. Met deze ontwikkeling is geen rekening gehouden in de zorgcontractering voor 2015. Bovendien hebben zorgverzekeraars deze kosten niet kunnen meenemen in de zorgpremie van dit jaar.

De koepels ZN, NFU en NVZ stelden al eerder dat ziekenhuizen, umc’s, zorgverzekeraars, beroepsgroepen, de farmaceutische industrie en de overheid gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het vinden van een oplossing. Het huidige financieringssysteem van dure geneesmiddelen moet veranderen. Partijen vroegen minister Schippers daarvoor de randvoorwaarden te creëren, zo lieten zij weten in een gezamenlijke brief aan de minister.

Transparantie

Jaarlijks publiceert de NVZ haar brancherapport. Terugkerende thema's zijn de financiële situatie van ziekenhuizen, productie en werkgelegenheid. Omdat minister Schippers dit jaar heeft uitgeroepen tot 'het jaar van de transparantie' is in dit brancherapport aan dit onderwerp apart aandacht besteed.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

17 september 2015

Misschien een beetje winst afromen van farmaceuten als bijvoorbeeld Pfizer dit kwartaal in lijn met afgelopen tijd weer op 10 miljard € winst zou komen, 20% van haar omzet?

Top