ACTUEEL

NVVE: 'Laat leeftijdsgrens in euthanasiewet los'

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) vindt de wettelijke ondergrens van 12 jaar voor een euthanasieverzoek achterhaald. De organisatie vindt dat wilsbekwaamheid en niet de leeftijd leidend moet zijn voor de geldigheid van een dergelijk verzoek.

"Lijden is niet leeftijdsgebonden en kinderen ervaren lijden net zo erg als volwassenen. De NVVE vindt dat ook kinderen recht hebben op een waardige dood." Uit onderzoek is volgens de NVVE gebleken dat ook kinderen onder de 12 jaar wilsbekwaam kunnen zijn. Het AMC heeft een meetinstrument ontwikkeld om de wilsbekwaamheid te kunnen meten, dat gebruikt zou kunnen worden bij een euthanasieverzoek door een kind. Ouders moeten betrokken blijven bij het proces en instemmen met het euthanasieverzoek, zoals dat nu ook geregeld is voor de groep kinderen van 12 tot 16 jaar.

"De wettelijke leeftijdsgrens voor euthanasie is een kalenderleeftijd, maar een ziek kind dat zo veel meemaakt en moet nadenken over levensvragen, maakt een andere cognitieve ontwikkeling door dan een gezond kind", aldus de NVVE, die stelt dat een 'arbitraire ondergrens' van 12 jaar geen recht doet aan het oordelend vermogen van kinderen. Tijdens het ziekteproces worden kinderen wel bij veel belangrijke en ingrijpende behandelbeslissingen betrokken. Kinderen die ernstig ziek zijn, beschikken daardoor volgens de organisatie vaak over een grotere maturiteit dan gezonde leeftijdgenoten.

Kinderartsen

Momenteel is er geen regeling voor levensbeëindiging op verzoek voor kinderen jonger dan 12 jaar. De Nederlandse Vereniging van Kinderartsen (NVK) heeft onlangs opgeroepen om het inwilligen van een euthanasieverzoek ook mogelijk te maken voor kinderen. Kinderartsen ervaren omgaan met uitzichtloos en ondraaglijk lijden problematisch als zij kinderen behandelen die jonger dan 12 jaar zijn, omdat artsen niet de mogelijkheid hebben om – in  goed overleg met kind en ouders – te besluiten over te gaan tot levensbeëindiging.

De NVK wil onderzoek (laten) doen naar de belangrijkste knelpunten bij de huidige zorg rondom het levenseinde in de leeftijdsgroep 1 tot 12 jaar. De NVVE is voorstander van een dergelijk onderzoek en hoopt dat daardoor duidelijk wordt hoe een verzoek om levensbeëindiging door een kind op de juiste wijze kan worden ingewilligd. De organisatie vindt het belangrijk dat er in dat onderzoek ook gekeken wordt naar de effecten van ‘mogelijke overbehandeling’ bij kinderen. Hoe lang moet een kind in leven worden gehouden, vraagt de NVVE zich af, als geconstateerd is dat de kwaliteit van leven voor het kind nihil is.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Wulf van Loenen

23 september 2015

Zelf was ik vader van een ernstig ziek kind met een progressieve ziekte. Ze is vorig jaar op 17 jarige leeftijd overleden. Gelukkig zijn wij als ouders niet voor de keus gesteld om al dan niet door te behandelen of haar leven te beëindigen. De behandelend arts bracht het gesprek wel eens die kant op wanneer ze met complicaties weer in het ziekenhuis lag. Zo'n arts zag haar nooit thuis als het weer beter ging. Ik ben bang met euthanasie bij kinderen dat zo'n arts een verknipt advies geeft en dat (over)belaste ouders toestemmen omdat zij de zorg niet meer aankunnen. Ik vind dit geen goede factoren waarom een kind door zou mogen leven of niet.

Top