ACTUEEL

Meer ouderen naar posten spoedeisende hulp

Het aantal ouderen dat terechtkomt bij de posten voor spoedeisende hulp (SEH) van ziekenhuizen neemt fors toe. Volgens onderzoek van de NOS merkt zeker twee derde van de SEH's in ons land dat er zich meer mensen ouder dan 75 melden. Bijna 20 procent van de posten spreekt van een sterke stijging.

De oorzaak van de toename is niet alleen de vergrijzing. Een op de vier SEH's wijst ook naar het overheidsbeleid. Ouderen moeten steeds langer thuis blijven wonen waardoor het aantal ongelukken toeneemt. "We kunnen niet bewijzen dat het beleid van de overheid hier invloed op heeft", zegt de Roermondse SEH-arts Martien Schellart tegen de NOS. "Maar de toename is toch meer dan je op basis van de vergrijzing mag verwachten"

Voor het onderzoek werden alle 90 SEH's benaderd, 71 daarvan beantwoordden de vragen, 19 niet. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Robert van Spronsen

28 september 2015

Wie de ontwikkeling al enige tijd volgt, is niet verbaasd over dit bericht. Er gaat veel schuil achter dit nieuws. De gevolgen zijn erg groot. De patienten presenteren zich vaak met een complex beeld van klachten en aandoeningen. Veelal in crisissituaties; "het gaat echt niet meer thuis/in het verzorgingshuis". De benadering van deze vaak geriatrische patienten (mag ik ze zo noemen?) is echter niet vanuit de breedte, maar vanuit de de verschillende poortspecialismen. De patient hoest; long of cardio en dan medicatie of opname. Patient heeft pijn na val; traumatoloog en repareren. Enz. Allemaal terecht binnen het eigen vakgebied. Het gevolg is echter dat er te weinig gekeken wordt vanuit een totaalbeeld. Daardoor worden deze patient te vaak opgenomen en behandeld voor een stukje van de klachten. En daar is volgens mij weer de huidige inrichting van de zorg de oorzaak van; poortspecialisme ontvangt, opent DBC/DOT en gaat zijn of haar traject in met links en rechts wat consulten.
Ik pleit al enige jaren voor een nieuw poortspecialisme; de Geriater. Deze bekijkt deze patientencategorie vanuit een heel ander perspectief. Een belangrijke vraag zou kunnen zijn; wat gaan we (nog) doen? Wat wil de patient nog? Hoe ziet de sociale omgeving eruit? Welke rol heeft de huisarts? Misschien in eerste instantie pijnlijke vragen, maar in mijn optiek wel reële. Veel, of alle, specialismen zijn immers opgeleid en ingesteld op genezen, dus behandelen. Af en toe een pas op de plaats en zowel het psychosociale en somatische deel in samenhang bekijken voorkomt vermoedelijk een hoop gedoe. Minder onnodige en voor de patient vaak schadelijke opnames is daar maar een voorbeeld van. Pleit ik voor helemaal niets doen? Zeker niet! Maar wel voor een brede benadering die de oudere patient en zijn omgeving verdient.
Uiteraard gaat dat wel wat doen met het huidige model van financiering....

Top