HRM

Huisartsen Utrecht tegen plan wijkverpleging Zilveren Kruis

Utrechtse huisartsen zien geen heil in het plan van Zilveren Kruis Achmea om de wijkverpleging per wijk aan één thuiszorgorganisatie te gunnen. In een open brief zet Huisartsen Utrecht Stad (HUS), het samenwerkingsverband van alle huisartsen in Utrecht, de bezwaren uiteen.

Zilveren Kruis wil de wijkverpleging per wijk aanbesteden aan een thuiszorgorganisatie, in totaal zouden er vier thuiszorgorganisaties voor de hele stad overblijven. De wijkregisseur krijgt het reguliere tarief voor de geboden zorg. Cliënten in de wijk die voor een andere zorgorganisatie kiezen krijgen slechts 75 procent van het tarief, afhankelijk van wat de wijkregisseur biedt.  Het gaat om een proef van drie jaar.

In een open brief somt Huisartsen Utrecht Stad de bezwaren tegen de proef op: 

-    "De proef vormt naar onze overtuiging een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van zorg aan de meest kwetsbare patiëntenpopulatie. Ook de keuzevrijheid van de cliënt, een belangrijke -verworvenheid in ons zorgstelsel, is in het geding."

-    "Bovendien is bij de aanbesteding geen rekening gehouden met de gespecialiseerde zorg,  zoals casemanagers dementie, oncologieverpleegkundigen, palliatieve zorg. Aangezien deze vormen van zorg alleen bovenwijks en regionaal georganiseerd kunnen worden, dreigt deze zorg te verdwijnen door de proef. Met alle gevolgen van dien voor de cliënten die door de veranderingen en bezuinigingen in het zorgstelsel meer op zichzelf aangewezen zijn en thuis moeten blijven wonen."

-    "In tegenstelling tot wat Zilveren Kruis stelt, draagt de proef ook niet bij aan het verminderen van de administratieve last, noch voor de huisartsen noch voor de thuiszorgorganisaties, aangezien alleen Zilveren Kruis verzekerden bij de proef betrokken zijn. Voor de thuiszorgorganisaties betekent het ook nog eens een financiële aderlating, doordat zij in de niet aan hen gegunde wijken als onderaannemer zorg moeten blijven leveren tegen een lager tarief (75%). Dit tarief ligt onder de kostprijs en dwingt de organisatie dus tot het verlenen van minder zorg."

De huisartsen wijzen erop dat zij de ambitie van Zilveren Kruis Achmea om de samenwerking tussen wijkverpleegkundige, huisarts en buurtteam te versterken, delen. Evenals het streven administratieve rompslomp te verminderen zodat de zorgverleners meer tijd hebben voor de cliënt.

"Dat doel wordt echter niet bereikt door op 1 januari alles op zijn kop te zetten", schrijven de huisartsen. "Integendeel! De wijkverpleegkundige teams worden gekoppeld aan de buurtteams, terwijl het werk van de wijkverpleegkundigen vrijwel volledig bestaat uit het verlenen van zorg. Daarbij is de samenwerking met de huisarts het belangrijkst. Immers, alle cliënten hebben een huisarts. Hij/zij heeft dus het meest zicht op de populatie. Veel wijkverpleegkundige teams in de stad werken dan ook intensief samen met huisartsenpraktijken. De beoogde herverdeling van de wijkverpleegkundige zorg maakt een abrupt einde aan tal van deze door jarenlange inzet opgebouwde  samenwerkingsverbanden."

De huisartsen vinden in hun verzet steun van vakbond FNV Zorg & Welzijn. De vakbond deelt de zorgen van de huisartsen en gaat donderdag actie voeren bij het kantoor van Zilveren Kruis Achmea in Leiden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top