ACTUEEL

Cliëntenorganisatie keert zich tegen pilot Zilveren Kruis

LOC Zeggenschap in zorg sluit zich aan bij het kort geding dat zorgaanbieder Careyn is gestart tegen de pilot Zorg in de Wijk van Zilveren Kruis. LOC is de grootste Nederlandse cliëntenorganisatie in de langdurige zorg.

De pilot veroorzaakt volgens LOC Zeggenschap een fundamentele wijziging in het aanbod van wijkverpleging in Utrecht, Ommen/Hardenberg en Zwolle. "Dit gaat ten koste van de keuzevrijheid en de kwaliteit." In de afgelopen weken hebben de cliëntenraden van zorginstellingen in de stad Utrecht samen met LOC hun zorgen geuit aan het Zilveren Kruis en de Gemeente Utrecht over de pilot. Bovendien heeft LOC, samen met huisartsen, ziekenhuizen, zorgaanbieders, Alzheimer Nederland, Hospice Utrecht en palliatief netwerk, een dergelijk signaal ook overgebracht naar de leden van de Tweede Kamer. Omdat die inspanningen Zilveren Kruis er nog niet toe hebben gebracht de pilot te beëindigen, stapt ook LOC nu naar de rechter.

Intussen heeft Driezorg juist besloten af te zien van juridische stappen tegen de pilot wijkverpleging van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Dit meldt Zorgvisie. De rechtszaak had dinsdag moeten plaatsvinden. Volgens Driezorg heeft het beroep juridisch maar een zeer geringe kans van slagen en wegen daarom de kosten niet op tegen de baten. Driezorg is gepasseerd in het keuzeproces voor de verdeling van wijkverpleging omdat de organisatie onder verscherpt toezicht staat. Daartegen had Driezorg in beroep willen gaan: het gaat immers om de inkoop van wijkverpleging in 2016.

Niet achter de pilot

Desondanks wil de zorgaanbieder uit Zwolle duidelijk maken niet achter de pilot te staan: "Met het invoeren van deze pilot wordt de keuzevrijheid van cliënten beperkt en is er sprake van een gedwongen onderbreking in de continuïteit van de zorg die Driezorg biedt." Op tien locaties in Zwolle levert Driezorg een totaalpakket van zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen. Juist deze kracht van Driezorg, een beschutte leefomgeving met zorg en ondersteuning die past bij de levensfase en meegroeit met de zorgbehoefte, komt naar eigen zeggen door de pilot onder druk te staan.

Zilveren Kruis houdt volgend jaar een pilot in de zorginkoop wijkverpleging. Zwolle, Ommen, Hardenberg en Utrecht zijn verdeeld in 'percelen'. Zorgaanbieders konden zich voor de percelen inschrijven en vervolgens heeft de zorgverzekeraar voor ieder perceel een voorkeursaanbieder gekozen. Aanbieders die daar niet onder vallen, mogen in de percelen wel niet-gecontracteerde wijkverpleging leveren maar dan voor slechts 75 procent van de prijs die de voorkeursaanbieder krijgt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top