Finance

Veel apotheekbereidingen in 2016 niet meer vergoed

De zorgverzekeraars hebben een landelijke vergoedingslijst van apotheekbereidingen vastgesteld die op 1 januari van kracht wordt. Alle zorgverzekeraars gaan die hanteren. Daarmee moet er volgens de betrokken partijen een einde aan de onduidelijkheid voor verzekerden komen. Voor velen zal het echter ook betekenen dat hun door de apotheker bereide middel door geen enkele verzekeraar meer wordt vergoed.

De lijst is de uitkomst van het overleg tussen patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, apothekers en artsenorganisaties. Het gaat om eigen en doorgeleverde apotheekbereidingen (niet-geregistreerde geneesmiddelen die in de ene apotheek worden gemaakt voor een patiënt van een andere apotheek). Apotheekbereidingen zijn medicijnen-op-maat, die soms nodig zijn wanneer een standaardmiddel niet voldoet.

Als een middel niet standaard wordt vergoed, kan de zorgverzekeraar in uitzonderingsgevallen op basis van een gemotiveerde aanvraag van de behandelaar via een machtigingsprocedure toch besluiten tot vergoeding over te gaan. Zorgverzekeraars zullen hun verzekerden verder informeren over de maatregel.

Dit jaar kan de vergoeding per zorgverzekeraar nog verschillen, omdat sommige zorgverzekeraars een overgangsregeling hanteren. Bovendien is soms de vergoedingsstatus tussentijds gewijzigd. Daardoor is het mogelijk dat sommige patiënten – achteraf ten onrechte – hun geneesmiddel zelf hebben betaald. Die mensen kunnen zich wenden tot de klantenservice van hun zorgverzekeraar met een verzoek om restitutie.
 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top