ACTUEEL

Artsen gaan dialoog aan voor patiënt

De kans dat een patiënt na een hartoperatie overlijdt is de afgelopen twee jaar met eenderde gedaald. Dat komt omdat chirurgen elkaar niet meer zien als concurrent en samenwerken, schrijft De Telegraaf.

Deze resultaten worden deze week bekendgemaakt op het symposium Meetbaar Beter. Aan dit samenwerkingsprogramma doen inmiddels cardiologen en cardiothoracaal chirurgen (hart-long chirurgen) uit negentien Nederlandse ziekenhuizen mee. Ze vergelijken overlevingspercentages, behandelresultaten en gevolgde procedures om zo tot een verbetering te komen.
Op het congres worden de resultaten van ingrepen bij 120.000 hartpatiënten gepresenteerd. "Bij een bypass-operatie is het overlijdensrisico gedaald van 3 naar 2 procent. Jaarlijks krijgen 8000 mensen een bypass. Ook bij de hartklepvervangingen daalde het risico van 3 naar 2 procent," zegt directeur Dennis van Veghel van Meetbaar Beter in de krant.

De samenwerking tussen hartspecialisten uit verschillende ziekenhuizen kwam vroeger niet van de grond. De chirurgen zagen de noodzaak niet, volgens hartchirurg Bart van Straten van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. "Als we ons werk langs internationaal onderzoek legden, deden we het goed. Dus er was geen prikkel om te verbeteren. Andere hartcentra zagen we min of meer als concurrenten. En er speelde nog iets: chirurgen zijn overtuigd van hun eigen kunnen. Die karaktereigenschap moet je hebben, anders kun je niet aan een operatie beginnen. Nu willen we kijken bij de ander en leren van elkaar."

Sterfte omlaag

Het Catharina Ziekenhuis kreeg de sterfte na een aortaklepoperatie omlaag, evenals de complicaties na een bypassoperatie. In het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein daalde de sterfte na operaties waarbij tegelijkertijd een aortaklep werd vervangen en kransslagaderomleidingen werden aangelegd, een operatie met een verhoogd risico op overlijden. "In Nederland worden per jaar ongeveer 16.000 hartoperaties verricht. Indien door een project als Meetbaar Beter het percentage patiënten dat overlijdt met 1 procent daalt, dan zijn dat 160 mensen,'' zegt Patrick Klein, cardiothoracaal chirurg in het St. Antonius Ziekenhuis.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Veronica van Nederveen

25 november 2015

En dan nu nog praten MET de patiënt.

Top