Vastgoed

Zeeuwse verpleeghuiszorg in toekomst zo veel mogelijk thuis

De groei van het aantal hoogbejaarden in Zeeland betekent dat in de toekomst meer mensen verpleeghuiszorg behoeven. Maar die zorg hoeft niet per se in een klassiek verpleeghuis gegeven te worden, schrijft dagblad PZC naar aanleiding van de bevolkingsprognose die de provincie Zeeland vorige week presenteerde.

In de bevolkingsprognose wordt 25 jaar vooruitgeblikt. In 2040 hebben 7500 Zeeuwen verpleeghuiszorg nodig. Momenteel heeft het zorgkantoor voor Zeeland 3976 plaatsen ingekocht. Volgens CZ, die als grootste zorgverzekeraar het zorgkantoor Zeeland beheert, is de bezettingsgraad nu 99 procent.

Toch betekent volgens CZ niet dat er verpleeghuisplaatsen bijgebouwd moeten worden, aldus PZC. De tendens is immers dat mensen langer thuis willen blijven wonen en het beleid van de overheid is hier ook naar. De drempel om langdurige zorg in een instelling te krijgen is verhoogd.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

21 december 2015

en wat vertelt die bevolkingsprognose ons over de samenstelling van de zeeuwse bevolking?
in ieder geval zullen er, als de vergrijzing ook doorzet, minder jongere zeeuwen zijn om die verpleeghuiszorg thuis te leveren. ik vrees dat CZ tegen die tijd zal roepen, dat het om zorg te kunnen (blijven) leveren nodig is verpleeghuisplaatsen bij te bouwen.

Top