ACTUEEL

Transforensische psychiatrie als antwoord op de 'verwarde mens'

Ggz-patiënten die door hun stoornis risicovol gedrag vertonen maar waartegen geen aangifte is gedaan, krijgen bij ggz-instelling Mondriaan sinds 1 oktober dezelfde behandeling als forensische patiënten die wel in een justitieel traject zitten. Daarmee stelt de zorginstelling in Zuid-Limburg een nieuw antwoord te bieden op het maatschappelijke vraagstuk van de 'verwarde mens'.

Mondriaan biedt deze behandeling in de nieuwe afdeling Transforensische psychiatrie. Daar krijgen patiënten die gedwongen opgenomen zijn en pre-delict gedrag vertonen, passende zorg die normaliter voorbehouden is aan patiënten met een veroordeling op zak. Initiatiefnemer is psychiater Joost à Campo. Hij zegt steeds vaker situaties te zien waarin een verwarde persoon voor overlast zorgen en met geweld dreigen. Zij worden meestal gedwongen opgenomen in een psychiatrische kliniek, maar de behandeling die daar wordt gegeven, sluit volgens hem niet aan bij de pathologie van deze patiënten.

"Het resultaat is dat zij na enige tijd zonder geslaagde behandeling weer op straat staan", stelt À Campo. "Het is dan wachten tot ze een vergrijp plegen dat tot aangifte leidt. Pas dan komt de patiënt in aanmerking voor het forensische behandelaanbod, waarmee wél resultaten worden geboekt. Deze gang van zaken legt een lacune in de zorg bloot. Wij vullen die nu met transforensische psychiatrie."

Terugkeer in de maatschappij

De Transforensische afdeling verkent met de patiënt tijdens de opname intensief hoe zijn of haar verstorende gedrag ontstaat, hoe het in stand wordt gehouden en hoe het te voorkomen is. De patiënt leert coping-vaardigheden, zoals agressie- en woedebeheersing. Daarnaast wordt, indien van toepassing, zijn middelengebruik aangepakt. De behandeling is gericht op een "verantwoorde terugkeer in de maatschappij". Het verblijf op de Transforensische afdeling duurt drie tot zes maanden waarna de reguliere behandeling hervat wordt.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

ger

27 december 2015


Dit is een fantastische oplossing. Want eerst een tijd in een huis van bewaring, een preadvies van een forensisch psychiater over rapportage, dan de definitieve vaak dubbelhoofdige rapportages en een rechtszaak kan nu worden overgeslagen. Goedkoper en beter voor de patient vooral. Hopelijk gaat met elders deze eigenlijke pre-forensische zorg ook organiseren.

Top