HRM

Personeelsorgaan Vanboeijen in de clinch met raad van toezicht

Het bestuursconflict binnen de instelling voor gehandicaptenzorg Vanboeijen is verder opgelaaid. Nadat de afgelopen maanden directie en managementteam overhoop lagen, is nu de medezeggenschapsraad in de clinch geraakt met de raad van toezicht.

Inzet van de krachtmeting is de positie van rvt-voorzitter Janny Vlietstra. De oud-PvdA-senator, die begin januari tot de raad van toezicht is toegetreden, vervult sinds 12 februari ook de voorzittersrol. Die benoeming volgde op het opstappen van vier van de zeven toezichthouders, waaronder de voorzitter.

Onzorgvuldig

De vier wilden daarmee ruimte geven voor een oplossing van het voortslepende bestuurlijke conflict binnen van Vanboeijen. Als nieuwkomer denkt Vlietstra –samen met twee op 1 februari benoemde collega’s- een rol te kunnen spelen in dit proces. De medezeggenschapsraad is een andere mening toegedaan. Volgens de medezeggenschapsraad heeft Vlietstra “zeer onzorgvuldig gehandeld door op de stoel van de raad van bestuur te gaan zitten”. Ook heeft ze “de rol van de medezeggenschapsraad niet serieus genomen en ons meerdere malen fors onder druk gezet”. Om die reden eist de medezeggenschapsraad het aftreden van Vlietstra.

Tegenover het Dagblad van het Noorden heeft Vlietstra laten weten dit absoluut niet van plan te zijn. Ze zegt zich “niet in het geschetste beeld te herkennen” en vindt daarnaast dat “alle fatsoensnormen worden overgeschreden”.

De centrale verwantenraad (cvr) “heeft met ontsteltenis en verbazing kennis genomen van de laatste ontwikkelingen binnen de organisatie”. In verklaring schaart de verwantenraad zich achter Vlietstra. Volgens de cvr kunnen de drie nieuwe leden van de raad van toezicht (rvt) “in alle redelijkheid niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het beleid uit het verleden”.

Maand 15 februari roerden zich ook de medewerkers. Circa 120 van hen lieten interim-bestuurder Ben van Kessel weten dat de cliënten de gevolgen van de slepende bestuurscrisis beginnen te ondervinden. “Deze mensen voelen het als medewerkers zich bedreigd en onzeker voelen,'' aldus een woordvoerder in het DvhN. De bezorgde medewerkers zeggen zich niet in het conflict tussen medezeggenschapsraad en raad van toezicht te willen mengen. “Ons gaat het om de zorg voor de cliënten. Die is veel te lang buiten beeld gebleven.''

Ontslagen

Binnen de organisatie is de hoop gevestigd op Annette Imhof, die vanaf 1 april leiding gaat geven aan Vanboeijen. Tot die tijd is die leiding in handen van Ben van Kessel, die door de raad van toezicht uit eigen midden is aangewezen na het ontslag van interim-bestuurder Dick van Goor, die moest vertrekken na een “niet overbrugbaar gebleken verschil van mening” met de raad van toezicht. Van Goor was de tijdelijk opvolger van Gertjan Veening die na anderhalf jaar Vanboeijen verliet omdat hij volgens de raad van toezicht “onvoldoende aansluiting binnen de organisatie had”. In de afgelopen twee jaar voerde Vanboeijen zeker drie ontslagrechtszaken om van enkele regiomanagers af te komen.  

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top