Finance

Medisch specialisten starten massaal nieuwe bedrijven

Medisch specialisten starten massaal nieuwe bedrijven

Medisch specialisten hebben in 2015 bijna 3800 medische centra voor dagbehandeling en medisch specialistische bedrijven opgezet. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2014 ging het volgens CBS nog om 580 start-ups. Daarmee is er sprake van een dikke vervijfvoudiging van het aantal medische dagbehandelcentra en medisch specialistische bedrijven (MSB’s). “Door een wijziging in de declaratieregels was er een fiscale prikkel voor specialisten om een eigen bedrijf te starten”, zo meldt het CBS.

Fiscale prikkel

Het CBS merkt wel op dat de mate waarin de nieuwe spelregels van invloed zijn geweest nog niet is onderzocht. Wel blijkt uit de CBS-cijfers de relatieve impact van de hausse aan start-ups: vier van de tien medische dagbehandelcentra en MSB’s die Nederland nu telt zijn vorig jaar opgericht. Daarnaast telt het CBS onder dagbehandelcentra en MSB’s over 2015 645 opheffingen. Het CBS kan niet aangeven om hoeveel dagbehandelcentra en MSD's het afzonderlijk gaat.

Daarnaast kwamen er vorig jaar ook veel nieuwe verloskundigen- en paramedicipraktijken bij. Het CBS telt in elk van deze sectoren ruim zesduizend start-ups. Het populairste bedrijfstype onder startende ondernemers was in 2015 het managementadviesbureau. In totaal openden ruim 12 duizend adviesbureaus met management en bedrijfsvoering als specialiteit de deuren.

Managementadvies

Daarmee is bijna één van tien startende bedrijven (8 procent) een managementadviesbureau. De dynamiek in de adviesbranche is erg hoog: met 7200 opheffingen gingen managementadviesbureaus vorig jaar ook het vaakst ten onder.

Eenzelfde trend is terug te zien onder webwinkels. Kwamen er vorig jaar achtduizend nieuwe webwinkels bij, ook werden er ruim vijfduizend opgeheven, oftewel 16 procent van het totale bestand. Een opvallende ontwikkeling, vindt het CBS, aangezien de online bestedingen al een aantal jaren toenemen. De in 2015 opgerichte webwinkels zijn goed voor 26 procent van het totale aantal actieve webwinkels.

In totaal werden in 2015 bijna 163 duizend bedrijven opgericht en staakten iets minder dan 100 duizend bedrijven hun werkzaamheden, meldde CBS eerder. Bijna alle startende bedrijven hebben bij aanvang niet meer dan één werkzame persoon. Of het bijvoorbeeld bij een startend bouwbedrijf gaat om een zzp’er of om een ondernemer die personeel aan gaat nemen, kan het CBS niet uit de cijfers afleiden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top