Finance

Revalidatie met Hersenz voorkomt zorg

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel functioneren beter en hebben minder zorg nodig na de behandelaanpak van Hersenz. Bovendien spaart het zorgverzekeraars en gemeenten geld uit. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Hersenz, op basis van de ervaringen van cliënten en behandelaars.

Hersenz richt zich met name op mensen met complexe zorgvragen die niet voldoende hebben aan generalistische behandeling en die niet (meer) in aanmerking komen voor medisch-specialistische revalidatie. De behandeling van Hersenz is gericht op het omgaan met de beperkingen, het verbeteren van het functioneren, het verwerken van de veranderingen en het vinden van een nieuwe balans in het leven. De patiënten hebben vaak een combinatie van cognitieve klachten, psychische problemen, vermoeidheid of fysieke klachten. Dan is volgens Hersenz een specialistische, multidisciplinaire behandeling zinvol, waarbij naasten nauw betrokken worden.

Mensen met hersenletsel die de behandeling van Hersenz gevolgd hebben, doen minder vaak een beroep op de huisarts en hebben minder thuiszorg, fysiotherapie of psychotherapie nodig. Ook vermindert de kans op vallen en botbreuken, neemt medicijngebruik af, en wordt bijvoorbeeld arbeidsuitval verminderd of voorkomen. Een gemiddeld behandeltraject door Hersenz kost ruim 12.500 euro per cliënt en bespaart in de drie jaar erna meer dan 68.000 euro, blijkt uit de maatschappelijke businesscase van Dock4& Organisatieadvies in Zorg. "Iedere euro die geïnvesteerd wordt in Hersenz bespaart de samenleving dus ruim vijf euro", stelt Hersenz. Vooral de zorgverzekeraar (verantwoordelijk voor de Zorgverzekeringswet) en de gemeente (de Wet maatschappelijke ondersteuning) profiteren hiervan.

Minder zorgvragen

Niet alleen bespaart Hersenz geld, cliënten en naasten gaan er ook op vooruit. Dit komt naar voren in een pilotstudie van Maastricht University onder 62 mensen die de behandeling gevolgd hebben. Cliënten geven Hersenz het cijfer 8,7 en zijn zeer tevreden over de behandeling. Enkele uitkomsten: cliënten zijn tevredener met hun participatie in het dagelijks leven, scoren beter op fysieke tests en hebben minder zorgvragen. Bovendien zijn naasten tevredener met hun leven

De pilotstudie is uitgevoerd door de afdeling Psychiatrie en Neuropsychologie van Universiteit Maastricht. Als kanttekening stellen de onderzoekers dat de resultaten betrekking hebben op de directe effecten van Hersenz. Er is nog geen informatie of deze effecten op de lange termijn ook behouden blijven, daarvoor is vervolgonderzoek nodig.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top