ACTUEEL

Zorgtraject rond onverklaarde klachten is Briljante Mislukking

Een zorgtraject rond somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK), bedoeld om huisartsen en ziekenhuizen te ontlasten, heeft dit jaar de Briljante Mislukkingen Award Zorg ontvangen.

De vakjury en het publiek kozen het traject uit acht genomineerde casussen. Het traject kwam niet van de grond omdat huisartsen het bij gebrek aan diagnostische criteria moeilijk vonden om patiënten met onverklaarde klachten door te verwijzen.

De tweede plaats ging naar 'Wel genezen niet verzekerd'. Patiënten vonden in het kader hiervan zelf een nieuwe, buitenlandse behandeling tegen gevolgen van Lyme, maar hadden niet de middelen en mogelijkheden om via de officiële manier (evidence-based) ook de zorgverzekeraar te overtuigen.

De derde plaats ging naar het digitaliseringsproject van 'Hotline to Home' uit 2005, om patiënten via beeldverbinding in contact te houden met het thuisfront. Alle betrokken partijen waren enthousiast, behalve de patiënten zelf. Zij wilden liever een paar schaarse live-momenten dan beeldbellen. Volgens de jury een zeer actueel project dat zijn tijd een decennium vooruit was.

Lerend vermogen

Mislukkingen worden in de wereld van onderzoek en innovatie vaak omgeven met gêne. Onterecht, vindt ZonMw, want een falend project kan nog steeds waardevol zijn. Daarnaast blijkt uit de gemaakte fouten vaak hoe een project de volgende keer beter opgezet kan worden. Daarmee zijn mislukkingen volgens ZonMw een rijke inspiratiebron. Als partijen in de zorg eerlijk zijn over hun ‘fouten’ en hun ervaringen delen, krijgt het lerend vermogen in de sector een stevige impuls. Met de uitreiking van de Award wil het Instituut voor Briljante Mislukkingen in samenwerking met ZonMw en partners in de sector hiertoe een bijdrage leveren.

Jury

De jury bestond dit jaar uit: Cathy van Beek (lid raad van bestuur Radboudumc), Bas Bloem (Medical director, ParC), Paul Iske (Instituut voor Briljante Mislukkingen),  Henk Smid (directeur ZonMw),  Edwin Bas (Zorg GfK) en Jeroen Kemperman (Zilveren Kruis). De Briljante Mislukkingen Award Zorg is een initiatief van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Partners in de award zijn: ZonMw, Hartstichting, de Hart & Vaatgroep, Zilveren Kruis, Tata, GFK en ABN AMRO. Ambassadeur is Erik Gerritsen, secretaris-generaal bij het ministerie van VWS. 

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top