Finance

BTN betreurt faillissement TSN

Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) betreurt dat vandaag "alsnog en onverhoopt" het faillissement over TSN is uitgesproken. Het faillissement van TSN onderstreept volgens BTN tegelijk "het faillissement van het beleid van staatssecretaris Van Rijn".

Het faillissement kenmerkt de tragische periode waarin de thuiszorg verkeert, aldus BTN. Het betekent veel onzekerheid bij kwetsbare burgers die zorg en huishoudelijke hulp nodig hebben en dreigt wederom binnen de sector tot veel banenverlies te leiden. De brancheorganisatie laat weten alle betrokkenen bij het faillissement van TSN "veel sterkte in deze onzekere en onwenselijke situatie" toe te wensen.

BTN constateert dat tijdens de surseance van TSN, "een periode waarin nog een oplossing voor TSN cliënten en medewerkers TSN gevonden had kunnen worden", de overheid en onder meer PvdA-fractievoorzitter Samsom er belang aan hechten om TSN niet te redden. Daarmee had de overheid werkgelegenheid en zorg veilig kunnen stellen. Maar, stelt BTN, in plaats daarvan koos de overheid ervoor om "een bevriende partij met voorkeur te behandelen en in de positie te brengen om alleen een deel van TSN over te nemen". BTN doelt op Buurtzorg Nederland, dat in het meest gunstige scenario verwacht vierduizend medewerkers van TSN te kunnen 'overnemen'.

'Staatssteun'

Het steekt BTN dat Buurtzorg alleen het deel wil overnemen met gemeenten waar TSN "geen of minder problemen" had qua tarief. "Daar waar het tarief – ook niet met extra staatssteun – te slecht was, werden cliënten en medewerkers TSN sowieso niet gezien." BTN spreekt partijen aan op het behouden van een eerlijk speelveld. "Om die reden zal BTN doorgaan met haar inzet om met alle beschikbare middelen duidelijkheid te krijgen over de juiste hantering van de spelregels rondom aanbesteding en de vraag of het toekennen van extra middelen om een voorkeurspartij in positie te brengen, wel past bij de beginselen van toelaatbare staatssteun."

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

17 maart 2016

Een klassiek staaltje kinnesinne van BTN, die suggereert dat Buurtzorg een bevriende partij is die extra kansen krijgt.

BTN zou de moed en wijsheid moeten tonen in te zien dat Buurtzorg een maatschappelijke vernieuwing laat zien hoe thuiszorg goedkoper en beter kan en dus terecht wint op grond van marktwerking. En tegelijk wél op een manier die recht doet aan de eigen medewerkers. Hier gaan de inkopende gemeentes aan voorbij gaan als zij van thuiszorgmedewerkers hongerloontjes eisen, waarmee ook gemeentes hun maatschappelijke verantwoordelijkheid niet nemen.

Kortom: BTN wordt wakker dat je de gevestigde orde vertegenwoordigt van een achterhaald paradigma zelfs met suggestieve berichtgeving en daarmee thuiszorg juist te kort (!) doet in plaats van het nieuwe paradigma dat Buurtzorg toont te omarmen en te versterken.

Hans Buijing

17 maart 2016

Beste Mauk, Buurtzorg is gewoon een bedrijf die probeert extra markt te pakken en extra middelen uit een markt te halen waarin het opereert. De maatschappelijke vernieuwing waar u op hoopt is het verkoopverhaal van Buurtzorg. Goed gepitcht en veelal kritiekloos en klakkeloos overgenomen. De vergelijking die u maakt van oude zorg tegen nieuwe zorg is een mooi frame. En u verhaal gaat hier ook niet op want Buurtzorg deed niet aan alle gemeentes een aanbod, terecht denk ik, want daar waren de tarieven nog slechter (en daar zit de kern van het probleem), maar deed alleen aan gemeenten die nog relatief 'goed' betalen' en vraagt vervolgens daarbovenop nog €2,- per uur extra (teruggerekend van het aantal uren en het gevraagde extra bedrag). Dus Buurtzorg is helemaal niet goedkoper wat overigens al eerder in de wijkverpleging in onderzoek ook al is aangetoond. U pleit dus voor een hype op basis van onbewezen punten. Dus geen suggestie, gewoon nalezen en narekenen.
En verder is belangrijk dat we in een rechtstaat wonen waar spelregels bestaan die gehanteerd moeten worden en waar partijen op moeten kunnen vertrouwen. en er op kunnen vertrouwen dat die niet met willekeur terzijde worden geschoven. Dat is niet gevestigde orde handhaven, dat is een eerlijk speelveld handhaven. en ten slotte: als je met aanbeveling van VWS een voorstel neerlegt bij gemeentes, vergezeld van een brief van de landsadvocaat met 17 pagina's aan randvoorwaarden, voetangels en klemmen om de juridische obstakels te omzeilen en daarenboven extra geld vraagt om het eerste jaar door te komen, heeft dat niets meer te maken met vernieuwing in de zorg. Dat is dan gewoon markt pakken met ondersteuning van de overheid. en tot aan vandaag is de algemene opvatting, dat dat niet mag! Jammer genoeg pakt u dat niet op, maar moeten wij dat doen. ook om de werkgelegenheid en zorg aan cliënten te waarborgen bij al die andere partijen die vervolgens omvallen door deze werkwijze. Misschien even als opfrissing: TSN is failliet door goed werkgeverschap (veel oudere medewerkers met langdurige contracten, weinig flex) geconfronteerd met onmogelijke tarieven. TSN kent geen externe schuldeisers.

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

18 maart 2016

Beste Hans,

Met je woordkeuze bevestig je naar mijn idee wat ik ook bedoel. Je noemt ‘Buurtzorg is een bedrijf’, met de suggestie dat met een bedrijfs iets mis zou zijn. Of lees ik je verkeerd? Je omschrijving riekt naar waardeoordelen. Want je spreekt over ‘extra markt te pakken en extra middelen uit de markt te halen waar het opereert’? Ik gun ook jou je waardeoordelen, maar het helpt om die expliciet te maken. Dan weten wij waar wij het over hebben en waar wij voor kunnen kiezen. We hoeven het immers ook niet eens te zijn.
Ook talloze gezondheidscentra en verpleeghuizen zoeken immers terecht en goed naar mogelijkheden om een vergoeding te vinden voor dienstverlening en het benutten van hun ruimtes door samenwerking in de wijk en het aan zich binden van cliënten. Klinkt dat niet heel anders dan ‘extra markt pakken’, terwijl het hetzelfde is?

Wij delen de mening dat gemeentes hongerloontjes in stand houden als zij te lage prijzen bieden, waar Buurtzorg inderdaad wijselijk niet op in stapt. Enerzijds omdat dat je eigen faillissement tekent (zie TSN), anderzijds omdat je je maatschappelijke verantwoordelijkheid ontloopt naar je eigen medewerkers, wat TSN dus ook deed! En ja, dat is een waardeoordeel van mij. Buurtzorg levert op dit moment gemiddeld betere dienstverlening voor lagere kosten. Dat is wel degelijk bewezen. Maar kosten zijn niet hetzelfde als ‘prijs’: datgene wat de klant (in dit geval gemeentes) daarvoor betalen. Daartussen zit inderdaad rendement wat elk bedrijf nodig heeft tenminste for ontwikkeling en vernieuwing. Ook klassieke gezondheidscentra en verpleeghuizen.

Het feit dat je een batterij aan argumenten uit de klassieke doos haalt (ook weer mijn overtuiging, gebaseerd op door mij gekozen waarden) om het nieuwe paradigma mee om de oren te slaan, is precies wat volgens de paradigma-theorie altijd gebeurt. Immers: het oude paradigma (wat jij lijkt te vertegenwoordigen) bestaat zo lang dat zij talloze argumenten in de loop van de tijd verzamelt heeft om haar eigen geloof te beargumenteren. Een nieuw paradigma heeft dat nog niet en kan daarop minder weerwoord bieden, althans binnen de betekenis van het oude paradigma. Dat zie zie je ook nog steeds in de financiële wereld, waar de oude gevestigde orde vol overtuiging meent dat zij gelijk hadden en niets fout deden. Het verschil hier is dat hier gelukkig geen morele kwesties aan de orde zijn, omdat ook jullie vol overgave en inzet het beste met de zorg voor ogen hebben.

Maar ik denk dat jullie wel de signalen van de nieuwe werkelijkheid, dat er toenemend initiatieven ontstaan waar mensen elkaar weer vinden, zonder dat daar direct geld tegenover staat en dat men toenemend terug gaat naar de essentie van zorgverlenen en destructieve prikkels en tijdsbesteding ter discussie stelt. Die destructieve prikkels en doorgeslagen bureaucratie zijn allemaal het gevolg van een doorgeslagen neiging tot controle en wantrouwen in alles en iedereen, gecombineerd met een hoop dat daar de wereld beheersbaar van wordt. Dat is de wereld die wij aan het verlaten zijn. Hoop ik. En waar Buurtzorg met anderen voorbeelden van geeft. Er is een nieuw eerlijk speelveld in ontwikkeling, want het oude speelveld blijkt toenemend onhoudbaar, zelfs al was het gebaseerd op deugdelijke waarden: eerlijkheid en rechtvaardigheid. Vanuit onze verschillende kijkrichtingen worden wij het (nog) niet eens. Maar ik waardeer je reactie om het gesprek aan te gaan. Wat mij betreffen zetten wij dat voort, namens velen. En daarna een referendum?

Top