ACTUEEL

Verloskundigen stemmen massaal tegen Zorgstandaard

Leden van de KNOV, de beroepsvereniging van verloskundigen, hebben zich tegen de Zorgstandaard gekeerd. Op de algemene ledenvergadering stemden 989 verloskundigen tegen, slechts 14 stemden voor. Volgens de leden is onvoldoende onderbouwd dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid van verloskundigen en gynaecologen voor de zwangere betere uitkomsten geeft.

De Zorgstandaard, mede ontwikkeld door KNOV, stelt dat een integrale, multidisciplinaire aanpak beter is voor moeder en kind. Verloskundigen zijn voorstander van samenwerking met gynaecologen, zo is te lezen op de KNOV-website, maar zij vrezen medicalisering van de geboortezorg. Bovendien zou de keuzevrijheid van zwangere worden beperkt. "Met alle gevolgen van dien: minder zorg op maat, meer kans op interventies en minder kans op keuzevrijheid waar te bevallen", aldus de KNOV.

Juridische verantwoordelijkheid

De verloskundigen maken zich ook zorgen over de verdeling van de eindverantwoordelijkheid. Een interprofessioneel geboortezorgteam is volgens de Zorgstandaard gezamenlijk verantwoordelijk voor alle zwangeren, dus ook voor het risicoselectiebeleid van gezonde zwangeren. De KNOV stelt echter dat dit juridisch niet mogelijk is. "Iedere beroepsbeoefenaar is aansprakelijk voor zijn of haar eigen handelen. Dit blijkt uit het juridisch advies dat het College Perinatale Zorg op verzoek van de KNOV heeft laten uitzoeken."

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

7 april 2016

Met een Lean-benadering zou dit nooit kunnen.
Immers daarin worden standaarden door de uitvoerenden zelf opgesteld, waarmee zij zich daarin herkennen én het zinnig vinden. Vanaf dat moment voelen zij zich ook verantwoordelijk om als zij die standaard voor verbetering vatbaar vinden, met verbetervoorstellen te komen.
Dat bereik je niet als externen, en 'professionals' op afstand een dergelijke standaard maken.
Een ideetje ter (systeem-)verbetering?

Top