ACTUEEL

NZa voorlopig akkoord met overname Diafaan

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in een spoedprocedure de plannen van Sensire, Pleyade en Liemerije om ieder een onderdeel van de zorgactiviteiten van Stichting Diafaan over te nemen, voorlopig goedgekeurd. Daarmee is de overname van de zorgactiviteiten van door het consortium is een stap verder.

Diafaan levert thuishulp, verpleeghuiszorg en dagbesteding. De organisatie is op 21 april 2016 failliet verklaard. De curator heeft met de consortiumpartijen een overeenkomst gesloten, waarbij ieder lid van het consortium een deel van de zorgactiviteiten overneemt.

De NZa kan een fusie of overname “voorlopig toestaan” als er sprake is van spoed en zij een redelijk vermoeden heeft dat zij de fusie of overname uiteindelijk zal goedkeuren. Binnen vier weken kan de NZa nog nadere voorwaarden stellen aan de overname.

De NZa toetst of betrokken partijen de overnameplannen zorgvuldig hebben afgestemd met hun personeel, cliëntenraden en overige belanghebbenden, en wat de gevolgen zijn voor de cruciale zorg aan patiënten. Aansluitend op de beoordeling van de NZa toetst de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vanwege het relatief grote aandeel de overname door Pleyade op de gevolgen voor de mededinging.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top