Vastgoed

Belgisch Aedifica investeert in twee nieuwe Martha Flora-huizen

De Belgische zorgvastgoedinvesteerder Aedifica gaat twee nieuwe zorgresidenties realiseren in Nederland, te weten in Rotterdam en Lochem. De residenties zullen worden uitgebaat als Martha Flora-huis. Martha Flora organiseert huisvesting voor met name dementerende ouderen.

Het gaat om kleinschalige woonzorglocaties in het midden- tot hogere segment van de markt en zijn gericht op de huisvesting van senioren met (hoge) zorgbehoeften, in het bijzonder met een dementie-indicatie.

Zorgresidentie Martha Flora Lochem ligt in een woonwijk in het Gelderse Lochem. Het gebouw werd volledig herontwikkeld in 2010 om 13 residenten te huisvesten. Na de voltooiing van een reeds geplande uitbreiding, zal het gebouw 15 ouderen kunnen opvangen.

Zorgresidentie Martha Flora Rotterdam moet nog worden gebouwd en komt eveneens in een woonwijk te staan, ongeveer 6 km ten noorden van het stadscentrum. Het gebouw zal naar verwachting worden voltooid begin 2018 en zal ongeveer 34 bewoners kunnen huisvesten.

De kosten van de twee projecten zullen ongeveer 10 miljoen euro bedragen, zo maakt Aedifica bekend. "Aedifica startte kort geleden een lange termijn verhaal als investeerder in zorgvastgoed in Nederland, zoals eerder in België en Duitsland”, ligt Stefaan Gielens, CE) van Aedifica toe. “Met deze nieuwe investering vult Aedifica haar Nederlandse portefeuille verder aan, die weldra zeven bestaande of in aanbouw zijnde zorgresidenties van uitstekende kwaliteit telt."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top