ACTUEEL

Zorgvilla Mardan onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Zorgvilla Mardan in Wildervank voor drie maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de inspectie voldoet de zorg niet aan de normen en leidt dit tot risico's voor cliënten.

De inspectie plaatst Zorgvilla Mardan onder verscherpt toezicht omdat zij er niet voldoende vertrouwen in heeft dat deze zonder extra maatregelen binnen een redelijke termijn de problemen kan oplossen. De instelling in Wildervank is onderdeel van Mardan Zorg BV, een kleinschalige zorgaanbieder voor begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging. Zorgvilla Mardan is op 1 januari 2016 gestart en biedt woonruimte voor maximaal negentien cliënten. Er wonen cliënten met heel verschillende zorgvragen.

Op 1 april 2016 bracht de IGZ een inspectiebezoek aan Zorgvilla Mardan. Er woonden toen negen cliënten. Tijdens het inspectiebezoek bleek dat Zorgvilla Mardan voldeed aan maar 1 van de 21 getoetste normen. Sinds de start is het Mardan niet gelukt om inzicht te krijgen in de uiteenlopende zorgbehoeften van cliënten. De instelling heeft niet vastgelegd aan welke cliënten ze wel en geen zorg kan bieden. De zorgaanbieder zegt dat de deskundigheid van de medewerkers past bij de zorg in de zorgvilla, maar men kan dit niet aantonen.

Slechte afspraken

Ook heeft Zorgvilla Mardan de zorgbehoefte van cliënten niet of nauwelijks vertaald naar zorgactiviteiten. Verder is de medicatieveiligheid onvoldoende. Dat bleek bijvoorbeeld uit slechte afspraken over zogenaamde voorbehouden handelingen. Dat zijn handelingen die alleen bepaalde zorgverleners mogen uitvoeren.

De IGZ verwacht dat Mardan zich inspant om alle problemen snel op te lossen. Met aangekondigde en onverwachte bezoeken blijft de inspectie de ontwikkelingen bij Zorgvilla Marden nauwlettend volgen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top