Finance

KNGF pleit voor ruimere vergoeding behandeling etalagebenen

Minister Schippers (VWS) wil 37 behandelingen bij de fysiotherapeut vergoeden voor mensen met etalagebenen vanaf 2017. Dat is te weinig, wat het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) betreft.

Etalagebenen, de medische term is claudicatio intermittens, ontstaan wanneer de slagader vernauwt of zelfs afsluit. Nu kiezen de meeste mensen die eraan lijden, voor een operatie in het ziekenhuis. Die kost meer dan fysiotherapie maar wordt wel vergoed door de basisverzekering, in tegenstelling tot een behandeling door een fysiotherapeut. De eerste twintig behandelingen van een chronische aandoening zijn voor eigen rekening, pas vanaf de 21e behandeling betaalt de basisverzekering uit. Chronisch zieken, doorgaans mensen met weinig bestedingsruimte, zijn financieel beter af als ze zich laten opereren.

Dit is gek, in de ogen van het KNGF. "Mensen die last van etalagebenen hebben, moet je naar de fysiotherapeut sturen”, stelt KNGF-voorzitter Guusje ter Horst. "Dat is beter voor de patiënt en voor iedereen goedkoper. Pas als dat niet effectief is, dan stuur je ze naar het ziekenhuis." Als het aan haar ligt, vergoedt de basisverzekering 29 tot 46 behandelingen, conform de richtlijnen van KNGF en de vaatchirurgen.

Kostenbesparing

Op verzoek van minister Schippers heeft het Zorginstituut Nederland in maart een advies uitgebracht over de behandeling van etalagebenen. Het opnemen van fysiotherapie als behandeling van etalagebenen in de basisverzekering levert een kostenbesparing van 22 miljoen euro op doordat er minder operaties zullen plaatsvinden. Het zorginstituut concludeert verder dat oefentherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut, zoals beschreven in de KNGF-richtlijn, een effectieve behandeling is van etalagebenen. Patiënten hebben baat bij 29 tot 46 behandelingen verspreid over een jaar. Na een intensieve startperiode van oefentherapie onder supervisie van een fysiotherapeut, wordt de behandelfrequentie geleidelijk afgebouwd, waarna patiënten het oefenen zelfstandig voortzetten.

Gelet op de patiëntengroep zal de afbouw van de behandelfrequentie niet voor iedereen gelijk zijn, verwacht het zorginstituut. "Het is daarom van belang bij de eventuele opneming van deze interventie in de basisverzekering een zekere flexibiliteit in de afbouw van de behandelfrequentie te borgen."

Zuinige en zinnige zorg

Minister Schippers wil de behandelvorm opnemen in het basispakket van de zorgverzekering en praat daarover vandaag met de Tweede Kamer. Maar in weerwil van het advies van het zorginstituut wil ze het aantal sessies dat vergoed wordt, beperken tot 37. Daar is het KNGF het niet mee eens. Ter Horst: "In het kader van zuinige en zinnige zorg is het nodig dat de minister het advies van het Zorginstituut gebaseerd op de richtlijnen overneemt."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top