Tech

ActiZ wil geriatrische revalidatiezorg op de kaart zetten

Locaties waar geriatrische revalidatiezorg wordt geleverd moeten beter te vinden zijn op de verschillende vergelijkings- en keuzewebsites, vindt Actiz. Daartoe heeft de vereniging van werkgevers in de zorg afspraken gemaakt met drie websites: ZorgkaartNederland.nl, KiesvoorjeZorg.nl en Woonz.nl.

In deze sector worden jaarlijks 45.000 cliënten opgenomen en dit aantal steeg de afgelopen jaren steeds. Toch is deze zorg bij de cliënt niet goed bekend, stelt Actiz vast. Daarom moeten aanbieders van geriatrische revalidatiezorg beter zichtbaar worden op de keuzesites.

Profileren

De diverse locaties waar deze vorm van zorg geleverd wordt, zullen als specifieke ‘GRZ’ locatie te vinden zijn op ZorgkaartNederland.nl en KiesvoorjeZorg.nl. Daarnaast zal er op de sites meer informatie komen over de geriatrische revalidatiezorg in algemene zin.

Leden van ActiZ krijgen korting wanneer zij gebruik maken van deze sites. ActiZ breidt de samenwerking uit door de geriatrische revalidatiezorg beter inzichtelijk te maken.

Database

Op dit moment bekijkt ActiZ welke aanpassingen in de database van Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg noodzakelijk zijn voor het doorgeven van de juiste informatie aan de websites. Dat gaat over het toevoegen de opnameduur van cliënten, het percentage cliënten datterugkeert naar de oorspronkelijk thuissituatie, de soorten zorg die worden geleverd (doelgroepen, ambulante zorg) en het type behandelaren.

Er lopen gesprekken met zowel Zorgkaart Nederland als KiesvoorjeZorg.nl om verder vorm te geven aan de manier waarop deze informatie op de sites beschikbaar wordt gemaakt. Actiz streeft ernaar om voor het najaar de locaties voor geriatrische revalidatiezorg als 'GRZ – locaties' vindbaar te maken.  

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

1 augustus 2016

Goed initiatief van Actiz. Mid in bericht het voornemen om zich ook te profileren door naast profilering van betreffende ouderengeneeskunde en paramedische hulp en gezondheidspsychologie ook de revalidatieverpleegkunde daarbij te accentueren. Bijv. de toepassing van de verpleegkundige standaard bij verpleging na beroerte (cva).

Top