Finance

'Wlz-budget voor 2016 is te krap'

Steeds meer zorgaanbieders krijgen van zorgkantoren te horen dat het budget voor de Wet langdurige zorg in 2016 te krap is om alle geleverde zorg te vergoeden. ActiZ dringt er bij het ministerie van VWS op aan om te zorgen voor voldoende middelen voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

ActiZ stelt toenemend signalen van zorgaanbieders te ontvangen, over zorgkantoren die melden dat het budget voor de Wlz in 2016 te krap is om alle geleverde zorg te vergoeden. Zorgkantoren publiceren de uitnutting van de Wlz-contracteerruimte op hun sites en geven de prognose aan voor de rest van het jaar. Zo geven drie van de vier grote Wlz-uitvoerders aanzienlijke tekorten aan voor het rest van het jaar.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt nu nog aan een aanvullend advies over de toereikendheid van het Wlz budgettair kader 2016. Dat advies had eind augustus gereed moeten zijn, maar dat is nog niet het geval. ActiZ staat in nauw contact met de NZa en het Ministerie van VWS en dringt erop aan dat er snel helderheid komt over de tekorten en het definitieve Wlz-kader 2016. ActiZ vindt dat het geld de cliënt moet volgen en de rechtmatig geleverde zorg vergoed moet worden.

Kwalteitsopgave

"Zolang er geen helderheid is, verkeren zorgaanbieders in onzekerheid of zij cliënten kunnen opnemen en weten zij niet welke zorg nog wordt vergoed", aldus ActiZ. De brancheorganisatie wijst erop dat aanbieders op dit moment samen met hun personeel voor een "grote kwaliteitsopgave" staan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top