HRM

Inspecties bezoeken samen verpleeghuizen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie SZW gaan gezamenlijk op inspectiebezoek in de verpleeghuizen. De inspecties willen zo bereiken dat bestuurders van verpleeghuizen meer sturen op de relatie tussen werkomstandigheden en kwaliteit van zorg. Het betreft vooralsnog een pilot in 20 verpleeghuizen.

De IGZ houdt toezicht op de zorg, terwijl de Inspectie SZW de arbeidsomstandigheden van de medewerkers controleert. Aangezien de kwaliteit van de verpleegzorg nauw samenhangt met de arbeidsomstandigheden gaan beide dit inspecties dit najaar samen op bezoek in de verpleeghuizen. De inspecties richten zich in het bijzonder op de psychogeriatrische afdelingen. Aandachtspunten zijn onder meer de sociale veiligheid voor zowel cliënten als medewerkers, de inzet en deskundigheid van personeel afgezet tegen de werkdruk en de omgang met vrijheisbeperkende maatregelen.

Bij deze bezoeken toetsen beide inspecteurs gezamenlijk de kwaliteit van zorg in relatie tot de werkomstandigheden van de medewerkers. Niettemin houdt elke inspectie houdt zijn eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Daarom ontvangt de instelling na afloop van het bezoek de gebruikelijke terugkoppelingen vanuit beide inspecties afzonderlijk. Het rapport wordt niet gepubliceerd zoals gewoonlijk bij de IGZ. Maar als de zorg niet op orde is, wordt er wel gewoon gehandhaafd.

De inspecties evalueren de pilot in 2017. Hierna beslissen ze of ze verder zullen gaan met gezamenlijke bezoeken.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

20 september 2016

Dit wordt heel interessant!

Hoe zouden wij inzicht kunnen krijgen in wat er gebeurt als beide inspecteurs elkaars adviezen samen uitbrengen en conclusies verbinden aan de onderlinge samenhang daarvan?

Dat zou wel eens verrassend leerzaam kunnen zijn voor de hele sector!

RaadvoordeOuderenbescherming

20 september 2016

Wat verstaan de beide inspecties onder 'sociale veiligheid"?

Top