HRM

Zorg, politie en OM werken samen tegen agressie

Zorgorganisaties, politie en het Openbaar Ministerie (OM) slaan op regionaal niveau de handen ineen om de aanpak van agressie en geweld tegen zorgprofessionals te verbeteren. Dit najaar gaan zorgmedewerkers en de zogeheten Veilige Publieke Taak-functionarissen (VPT) van politie en OM in acht regionale bijeenkomsten met elkaar in gesprek. De bijeenkomsten maken deel uit van het actieplan 'Veilig Werken in de Zorg'.

Steeds meer zorginstellingen nemen stelling tegen agressief gedrag jegens hulpverleners. Juridische navolging vindt echter niet altijd plaats, ook niet bij zware incidenten. "De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland is er voorstander van dat van ernstige incidenten altijd aangifte wordt gedaan", zegt Frank Bluiminck, directeur van VGN en één van de initiatiefnemers van het actieplan. "Niet als straf voor de cliënt, maar juist om een duidelijk signaal te geven dat een grens is overschreden."

Contact

Tijdens een bijeenkomst in Zwolle werd gesproken over het belang van één vaste contactpersoon per zorgorganisatie, die direct kan schakelen met de lokale politie of de vaste VPT-contactpersonen. Zorg- en politiemedewerkers blijken elkaar nu door een gebrek aan kennis en afspraken nog te weinig te vinden. "Zorgorganisaties moeten de rol van de politie goed begrijpen, andersom is kennis van de beperkingen of ziektebeelden van cliënten of patiënten essentieel”, zegt Bluiminck. "Juist wanneer zorginstellingen en wijkagenten met elkaar aan tafel gaan en preventief afspraken maken, wordt juridische opvolging eenvoudiger."

Tijdens de bijeenkomsten met politie en OM wordt het maken van dergelijke gezamenlijke afspraken gestimuleerd. Dat moet ook het juridisch opvolgen van agressie-incidenten makkelijker te maken.

Het cctieplan 'Veilig Werken in de Zorg' is geïnitieerd en wordt uitgevoerd door sociale partners in de zorg en jeugdzorg: ActiZ, BTN, CNV Zorg en Welzijn, FBZ, FNV, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN, met financiële ondersteuning van het ministerie van VWS.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top