ACTUEEL

NVZD komt met openbaar accreditatieregister

Bij de bekendmaking van de honderdste accreditatie, vrijdag uitgereikt in Den Haag aan Christianne Lennards, bestuurder van het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven, maakte de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de zorg bekend dat er op 1 januari 2017 een openbaar online register zal komen, waarin alle geaccrediteerde zorgbestuurders zijn terug te vinden. Dat meldt Lucide, het vakmagazine voor zorgbestuurders.

Afbeelding“Dat doen we”, aldus NVZD-voorzitter Paul van de Heijden, “om het proces te versterken. Hiermee betonen we de transparantie die in toenemende mate ook van bestuurders verwacht wordt en we hopen dat het register in toenemende mate door instellingen en raden van toezicht gebruikt zal worden om zich ervan te vergewissen of een kandidaat-bestuurder geaccrediteerd is of niet.”

Geloofwaardigheid

Want dat is wat de NVZD wil bewerkstelligen:  algemene acceptatie van de accreditatie als een kwaliteitsvignet voor bestuurders, dat ook daadwerkelijk die status krijgt. “Wij willen dat dit van invloed gaat zijn op de loopbanen van bestuurders, omdat we denken dat het van  positieve invloed is op het bestuur dat ze uitoefenen”, sprak voorzitter Thom de Graaf van de accreditatiecommissie. Er hangt immers veel af van het traject. Het wordt gezien als hét middel waarmee de geloofwaardigheid van het zorgbestuur in de samenleving – en in Den Haag – herstel kan vinden.

 “Er heerst een bijna institutioneel wantrouwen in bestuurders in de (semi-) publieke sector”, sprak De Graaf. "De samenleving vraagt hierom." Dat er van de 100 nog maar één bestuurder is afgekeurd tot nu toe, ziet De Graaf niet als een zwakte van het accreditatiesysteem. "Integendeel, dit systeem is zo ingericht dat bestuurders gedurende de accreditatie helder krijgen of ze het proces tot het einde door moeten zetten. "Er zijn er afgelopen jaar dan ook een aantal geweest – het zijn er minder dan 10 – die vóór de accreditatiecommissie haar eindoordeel kon uitspreken, hun deelname stopzetten. De Graaf: “En dat is precies hoe we hoopten dat deze systematiek zou werken.”

Versnelling

Directeur-generaal Curatieve Zorg Bas van den Dungen, die bij ontstentenis van minister Schippers de accreditatie uitreikte, had wat dat betreft namens het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport bemoedigende woorden:  Bij zo’n honderdste accreditatie mag je zeggen dat het point of no return is bereikt; dit proces lijkt niet meer terug te draaien."

Niet dat hij dat wenste. Sterker nog, aldus Van den Dungen: "Als oud-toezichthouder denk ik dat raden van toezicht het zich niet meer kunnen veroorloven om niet aan hun bestuurder te vragen: ‘Waarom laat jij je niet accrediteren?’

Daarmee raakte hij onbewust nog wel aan een dillemma. Want bij dit tempo – 100 geaccrediteerden in de afgelopen 2 jaar – ziet het er niet naar uit dat de NVZD erin zal slagen om eind 2018 500 bestuurders geaccrediteerd te krijgen, zoals tot nu toe beloofd. “Wij denken dat toch te gaan halen”, aldus woordvoerder Mariët Remie. Maar ze bevestigt dat dat niet makkelijk zal zijn. Niet de interne organisatie van het accreditatieproces of het aantal auditoren is namelijk momenteel de flessenhals, maar de snelheid waarmee bestuurders zich aanmelden. Remie: “Er liggen momenteel nog tientallen aanvragen, maar dat zou sneller mogen gaan."

Die versnelling gaat de NVZD zelf faciliteren met een nieuw IT-systeem, waarmee de aanmelding vlotter afgehandeld zal worden. Veel bestuurders die zich opgeven, stellen het weer uit, soms een heel jaar, waardoor onduidellijk is hoeveel mensen precies aangemeld zijn. Daarnaast hoopt de vereniging op een aanzuigend effect van voornoemd openbaar register. En tot slot wil Remie raden van toezicht dringend vragen de woorden van directeur-generaal Van den Dungen tot zich te nemen. “Een bestuurder die deze vraag voorgelegd krijgt van z’n RvT, moet wel heel goede redenen hebben om niet aan dit traject deel te nemen.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

D G o

10 oktober 2016

Ook de lijst met geweigerde accreditaties graag.

Top