Finance

Van Rijn vraagt verzekeraars om nieuwe pgb-site te bouwen

De zorgverzekeraars mogen een nieuwe website bouwen waarmee mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) hun geld kunnen beheren en verdelen. Dit meldt de NOS.

Hiermee passeert staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) de Sociale Verzekeringsbank (SVB), volgens de NOS. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) krijgt een voortrekkersrol bij het opzetten van het nieuwe systeem. Van Rijn zou wel als voorwaarde stellen dat alle partijen, ook de SVB, worden betrokken bij de ontwikkeling.

De SVB is verantwoordelijk voor de uitbetaling van pgb’s sinds 2015. Vanaf het begin kwamen er heel veel klachten binnen van pgb-houders. Het computersysteem dat de SVB opzette voor de uitbetaling, functioneerde niet. Declaraties konden niet goed worden verwerkt, waardoor zorgverleners niet of veel te laat werden betaald. Het herstel heeft lang op zich laten wachten en nog steeds zijn er noodmaatregelen van kracht zodat zorgverleners worden betaald.

Tweede Kamer

Het was de bedoeling dat de SVB een nieuw systeem zou ontwikkelen, maar verschillende partijen in de Tweede Kamer hebben volgens de NOS geen vertrouwen meer in die organisatie. ZN heeft haar diensten aangeboden voor het ontwikkelen van een nieuwe website. De belangenorganisatie voor pgb-houders, Per Saldo, staat achter de keuze voor de zorgverzekeraars en heeft gesprekken met ZN gevoerd over samenwerking.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Louis van der Lichte

11 oktober 2016

Eigenlijk is het toch gek dat op het moment dat de SVB bezig is om haar systeem te optimaliseren er weer -waarschijnlijk heel veel- geld gestoken wordt in het ontwikkelen van een nieuw systeem.

M.i. duidt dit op óf het niet goed testen van het systeem van de SVB vóór de start van invoering. Óf dat er een andere belangen spelen op dit moment.

In ieder geval zal hiervan de PGB-houder weer de dupe worden, want een nieuw systeem betekent altijd weer nieuwe opstartfasen met de daarbij gebruikelijke opstart problemen.

Top