ACTUEEL

Oogziekenhuis en VGZ nemen substitutie op in contract 2017

Oogziekenhuis en VGZ nemen substitutie op in contract 2017

Het Oogziekenhuis Rotterdam en Coöperatie VGZ hebben overeenstemming bereikt over een contract voor 2017. Onderdeel van de afspraken is dat de periodieke controles voor glaucoom buiten het ziekenhuis, dichter bij patiënten, gaan plaatsvinden. Dit is volgens de zorgverzekeraar prettig voor patiënten én het is goedkoper.

Middels het contract met het Oogziekenhuis hebben VGZ-verzekerden ook het komende jaar toegang tot basis- en complexe oogheelkundige zorg. Het ziekenhuis en VGZ hebben in elkaar een samenwerkingspartner gevonden op het gebied van zinnige zorg, waarin hoge kwaliteit en lagere kosten centraal staan. Een voorbeeld hiervan is het initiatief waarbij de periodieke controles voor glaucoom worden verplaatst van het ziekenhuis naar optometristen. Hiermee hebben VGZ en het Oogziekenhuis een concrete afspraak gemaakt om substitutie van de tweede naar de eerste lijn te bevorderen.

Het Oogziekenhuis investeert al tientallen jaren in samenwerking met en het opleiden van een netwerk van optometristen in de regio. Glaucoom is een chronische aandoening waarbij patiënten  vaak al vanaf hun veertigste periodiek voor controle naar Het Oogziekenhuis moeten. Volgens Nico Klay, voorzitter raad van bestuur van het Oogziekenhuis, is de substitutie naar de eerste lijn voor patiënten "prettig omdat deze zorg vaak dichter bij huis wordt aangeboden. Daarnaast is het goedkoper, waardoor de zorgkosten betaalbaar blijven."

Snel duidelijkheid geven

Behandelingen van complexe oogheelkunde worden schaarser, omdat steeds minder ziekenhuizen deze vorm van zorg uitvoeren. Hierbij gaat het zowel om acute behandelingen als meer specialistische behandelingen bij complexe oogheelkundige aandoeningen. VGZ vindt het belangrijk om snel duidelijkheid te geven aan verzekerden over voldoende toegang tot de specialistische zorg die Het Oogziekenhuis Rotterdam als expertisecentrum biedt.

VGZ wil naar eigen zeggen sowieso tijdig afspraken maken met ziekenhuizen. Het belangrijkste doel daarbij is om samen met die ziekenhuizen de zorg te verbeteren. Dat gebeurt door het uitwisselen en waar mogelijk opschalen van good practices. Ab Klink, lid van de raad van bestuur van Coöperatie VGZ: "Artsen weten als geen ander waar de zorg beter kan. Onze werkwijze nodigt hen actief uit om initiatieven voor verbetering aan te dragen. We zijn vooral op zoek naar voorbeelden van zinnige zorg. Dat is zorg waarbij de patiënt centraal staat én de zorg inhoudelijk en organisatorisch beter en goedkoper wordt."

De komende tijd concentreren Het Oogziekenhuis en VGZ zich op samenwerking rond inhoudelijke thema's op het terrein van zorgvernieuwing. Ze doen dat met het oog op zorg van hoge kwaliteit en goede patiëntevaluaties, en om de zorgkosten ook in de toekomst betaalbaar te houden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top