ACTUEEL

Nederlandse zorg is duurste en beste van Europa

De zorgkosten in Nederland behoren tot de allerhoogste van Europa. Maar we krijgen wel waar voor ons geld. Ook op veel verschillende kwaliteitsindicatoren zit Nederland in de top van Europa.

Dat blijkt uit onderzoek dat ZorgWijzer.nl op 24 oktober publiceert.

Per hoofd

De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander geeft jaarlijks gemiddeld 5169 euro uit aan zorg. Andere Europeanen, bijvoorbeeld de Belgen met 4434 euro, de Engelsen met 3572 euro of de Portugezen met 1904 euro zijn beduidend goedkoper uit. In het Verenigd Koninkrijk, een land waar mensen gemiddeld meer verdienen dan in Nederland, de zorgkosten per hoofd 31 procent lager uitvallen. Dat komt neer op ruim 130 euro per maand minder. En ook in onze directe buurlanden, Duitsland en België, is zorg goedkoper.

Salaris

Alleen een aantal Scandinavische landen, Zwitserland, Monaco en Luxemburg zijn duurder. Maar daar hebben inwoners een veel hoger salaris, zodat ze de hogere zorgkosten ook makkelijker kunnen opbrengen.

BNP

Ook afgezet als percentage van het Bruto Nationaal Product (BNP) zijn onze zorgkosten Europese top. Nederland geeft 9,5 procent van het BNP uit aan zorg, zo blijkt uit gegevens van de World Databank. Volgens de OESO is dit zelfs 10,9 procent. Alleen de Verenigde Staten besteden meer van het BNP aan zorg dan Nederland.

Kwaliteitsindicatoren

De Nederlandse zorg is dus duur, maar scoort ook het hoogst op kwaliteit en klantvriendelijkheid. Dat blijkt uit de  de Euro Health Consumer Index (EHCI), gepubliceerd door het Zweedse Health Consumer Powerhouse (HCP). Die is gebaseerd op 48 kwaliteitsindicatoren, waaronder informatievoorziening, kwaliteit van ziekenhuiszorg, toegankelijkheid en medicijngebruik.

In de analyses is een maximumscore van 1000 punten te halen. Nederland eindigt als beste met 916 punten, gevolgd door Zwitserland (894 punten) en Noorwegen (854). Onze buurlanden, België en Duitsland scoren met respectievelijk 836 punten en 828 punten een stuk minder. Het goedkope stelsel in Engeland scoort slechts 736 punten.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Gijs van Loef

24 oktober 2016

De EHCI-index is officieel afgeserveerd als relevante graadmeter in het document "De Zorgstelselcompetie" van de RVS, het RIVM en VWS. Citaat: "Ook het EHCI redeneert niet in doelen en middelen, maar hanteert 48 beoordelingscriteria die zij vanuit gebruikersperspectief van belang acht. Het roept vervolgens vragen op dat deze criteria door een ‘expert panel’ van vijf personen is bepaald. De EHCI zegt de patiëntvriendelijkheid van systemen te beoordelen. Waar echter het CMWF op grote schaal vragen voorlegt aan burgers en patiënten, komen deze in de EHCI niet aan het woord. Hun informatie is afkomstig uit datasystemen van zorgregistraties en van beleidsdocumenten. Bovendien neemt de EHCI dimensies mee waarvan het verband met patiëntvriendelijkheid niet direct duidelijk is: gezondheidsuitkomsten, resultaten van preventie, geneesmiddelengebruik. Door de afwezigheid van een conceptueel raamwerk doet de selectie van indicatoren (en daarmee de totaalscore) aan als een willekeurige mix van prevalentiecijfers, structuurkenmerken, ziektespecifieke uitkomsten, en kenmerken van wet- en regelgeving." En: "De EHCI expliciteert ook niet wat precies onder kwaliteit van zorg wordt verstaan, maar uit de keuze van indicatoren komt dit wel naar voren. Vraaggerichtheid, of ‘patiëntvriendelijkheid’ komt hier vooral tot uiting in structuurkenmerken die al dan niet goed worden bevonden. De EHCI hanteert wel een rijtje met indicatoren voor gezondheidsuitkomsten, maar hiervan blijft het onduidelijk hoe deze precies aan de kwaliteit van zorg zijn gerelateerd." En: " In het geval van de EHCI is de uiteindelijke waarde een gewogen uitkomst van onvergelijkbare grootheden als vaccinatiecijfers, het al dan niet hebben van bepaalde wetten, prevalentiecijfers, verkeersdoden, etcetera.". Laten we het nooit meer over de EHCI-index hebben.

Gijs van Loef

24 oktober 2016

De redactie kan dit bericht dus beter intrekken. Het is volstrekte onzin.

Jacob Wijnia

25 oktober 2016

Doet me weer denken aan de quote: er zijn leugens, grote leugens en statistieken!

Koos Dirkse

27 oktober 2016

Over de waarde van de Euro health Consumer Index lopen de meningen ver uiteen. Die cijfers kan je beter naast je neerleggen dan daar een discussie over te starten.
Wat eenvoudiger te verifiëren is, zijn de bedragen die de burgers ophoesten voor de post "gezondheidszorg".
En ja, dan is Nederland peperduur. En je moet de focus dan niet afleiden, of per hoofd van de bevolking de kosten in Nederland werkelijk het hoogst zijn of dat het plaats 2 of 3 in de ranking is.
Nederland eindigt al jaren hoog in de ranking van kosten. Van een substantiële daling, laat staan van een bevriezing van de kosten, is nog steeds geen sprake. Alle mooie woorden van onze politici ten spijt.
Langzamerhand bereiken de kosten een dergelijk niveau dat ze een risico voor de economische huishouding van het gezin vormt. In combinatie met de stijgende energiekosten en de sluimerende tijdbom van de hypotheekkosten, woedt er een veenbrand onze 'rijkdom'.
De pluchezitters in Den haag keuvelen rustig voort; gaat u rustig slapen, morgen goed weer op en straks braaf kiezen! Alles komt goed.... Menslief, wat is dat treurig!

Top