ACTUEEL

Mantelzorg en kinderopvang in de knel

Mensen komen nog te vaak in de knoei als ze mantelzorg verlenen of kinderen hebben. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad in een woensdag gepubliceerd onderzoek. De combinatie van betaald werk en mantelzorg of kinderopvang leidt geregeld tot stress en gezondheidsklachten.

School- en opvangtijden sluiten nog altijd onvoldoende aan op arbeidstijden. De afgelopen jaren is daar te weinig aan gedaan. Mantelzorgers die ook een baan hebben lopen eveneens tegen problemen aan en dat dreigt in de toekomst alleen maar erger te worden, aldus de SER.

Ouderen moeten van de overheid steeds langer thuis blijven wonen en zijn steeds meer aangewezen op hun eigen netwerk als ze zorg nodig hebben. Passende regelingen zijn er echter niet voor alle werkenden om die zorg ook te kunnen verlenen. Niet iedereen is even flexibel wat betreft thuiswerken en er is te weinig bekend over de verschillende verlofregelingen, aldus het adviesorgaan. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Cora Postema

27 oktober 2016

Voor de Mantelzorg Awards verzamelen we verhalen van ervaringen van mantelzorgers met goede voorbeelden. Dus ken je een organisatie met blije werkende mantelzorgers? Dan vinden we het leuk als zo'n mantelzorger zijn/haar baas of collega wil nomineren voor een Mantelzorg Award. Ja, het mag ook een organisatie in de zorg zijn! Zie: www.mantelzorgawards.nl

Top