Finance

Fysiotherapeuten niet blij met contracten zorgverzekeraars

Fysiotherapeuten worden niet blij van de contracten die zorgverzekeraars gebruiken om hun zorg in te kopen. De zorgverzekeraars zouden niet bereid zijn om te onderhandelen en op bezwaren van de fysiotherapeuten zou niet worden gereageerd. Dat zeggen fysiotherapeuten in een enquête van Motivaction in opdracht van het KNFG, de beroepsvereniging van fysiotherapeuten. Volgens Zorgverzekeraars Nederland houden de contracten de fysiotherapie betaalbaar en van goede kwaliteit voor de cliënt.

Ruim 5200 fysiotherapeuten beantwoorden de enquête over de contractering door zorgverzekeraar. Bijna 70 procent van de fysiotherapeuten zei ontevreden tot zeer ontevreden te zijn over de contracten op basis waarvan zorgverzekeraars zorg inkopen. Eenzelfde percentage geeft aan dat zorgverzekeraars niet men hen willen onderhandelen over deze contracten en dat op hun bezwaren door zorgverzekeraars niet gereageerd wordt.

Verder vindt 91 procent van de fysiotherapeuten de tarieven die zij voor een behandeling uitgekeerd krijgen, niet toereikend. 57 procent van de respondenten vreest daarom financiële problemen. Bijna een kwart verwacht het als praktijk niet te zullen redden. 

Ook de behandelindex, die het aantal behandelingen inperkt, de administratieve lasten, de omzetplafonds, selectieve inkoop en onbetaald overwerk worden gemeld als probleem  bij het contracteringsproces.

Uit de enquête blijkt tot slot dat 60 procent van de respondenten bereid is om actie te voeren tegen de handelwijze van zorgverzekeraars.  Het KNGF heeft namens haar 19000 leden de zorgverzekeraars en de Patiëntenfederatie nu opgeroepen tot een spoedoverleg over de problemen rond de behandelindex om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Betaalbaarheid

Hoewel het volledige onderzoek pas op 7 november bekend wordt, wil Zorgverzekeraars Nederland wel reageren op de berichtgeving die hierover al is verschenen.  "Wij betreuren het dat in het bericht ten onrechte de indruk gewekt wordt dat verzekerden door de behandelindex niet de zorg krijgen die ze nodig hebben en waar ze recht op hebben", zegt een woordvoerder. “De behandelindex die zorgverzekeraars hanteren is bedoeld om het werk van fysiotherapiepraktijken te kunnen vergelijken. Het huidige kwaliteitssysteem van het KNGF is hier namelijk nog niet toe in staat."

Volgens ZN doet het overgrote deel van de praktijken zijn werk goed doet en ondervinden noch de praktijken noch de patiënten ondervinden gevolgen van de index. “Een klein deel van de praktijken blijkt in vergelijkbare gevallen een langere of zelfs veel langere behandeling te geven dan de meeste collega’s. Dat is niet alleen slecht voor de betaalbaarheid van de zorg, maar ook een onnodig grote belasting voor de patiënt.”

Om administratieve lasten te verminderen lopen er gesprekken tussen de zorgverzekeraars en de branchevereniging van de fysiotherapeuten. “Wij verwachten dat er bij de gesprekken ook een goede uitkomst bereikt wordt over het gebruik van een uniforme behandelindex”, aldus de ZN-woordvoerder.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top