Finance

Lentis vreest miljoenentekort over 2016

Ggz-instelling Lentis stevent af op een tekort op de begroting van vier miljoen euro over 2016. Dit meldt RTV Noord.

Het bestuur wijt dit onder meer aan het feit dat Groningse gemeenten twintig procent minder geld uittrekken voor beschermd wonen. Een tweede reden is volgens bestuursvoorzitter Martin Sitalsing dat zorgverzekeraars te lage tarieven hanteren die de kosten niet dekken Ook speelt volgens RTV Noord mee dat Lentis te veel zorgt levert, die verzekeraars niet vergoeden. Bovendien voldoet de ggz-instelling niet aan de declaratieregels van verzekeraars, waardoor de instelling geld misloopt. Ten slotte moet Lentis de capaciteit in de reguliere verzorgingshuizen afbouwen, omdat ouderen steeds langer thuis blijven wonen.

Lentis wil het tekort terugbrengen door te snijden in personeel. De organisatie vult openstaande vacatures voorlopig niet in, wijst flexibele medewerkers de deur en zet in natuurlijk verloop. Lentis hoopt op deze manier gedwongen ontslagen te voorkomen. Medewerkers moeten efficiënter gaan werken en de instelling gaat panden afstoten om kosten te besparen. Lentis sluit niet uit dat cliënten te maken krijgen met wachtlijsten.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

G Terpstra

10 november 2016

Lentis heeft geen vacaturstop ingesteld, wel wordt bij vacatures en bij tijdelijke contracten kritisch gekeken of invulling of verlenging noodzakelijk is. Het 'snijden in personeel' is niet aan de orde, maar wordt in het uiterste geval niet uitgesloten.

Harald Callebert

12 november 2016

Het is goed om dit bericht eens in het licht te zien van oa ons professionaliseringstraject op gebied van inkoop waarbij wij voor minstens 2 mio aan gegarandeerde verbeteringen hebben afgegeven. Dat wordt gewoon van tafel geveegd.
Zelfs 2 inkooptrajecten, met tonnen aan structurele besparingen, als bewijs dat onze aanpak werkt zorgt nog niet voor enige actie.
Mensen op straat gooien en wachtlijsten creëren is echt niet het enige middel dat je ter beschikking hebt.

Top