HRM

Onderzoeker hekelt leiderschapsstijl UMC Utrecht

Hiërarchisch, reactief, incident gedreven en weinig inspirerend, zo typeert het Kets De Vries Institute (KDVI) de manier van leiding geven in het UMC Utrecht. Een en ander kan gevaar voor de patiëntveiligheid opleveren.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ziekenhuis na een reeks incidenten op de kno-afdeling van het ziekenhuis. Die kwamen aan het licht na berichtgeving van televisieprogramma Zembla. Nu heeft Zembla de hand weten te leggen op een samenvatting van het onderzoek.

De onderzoekers constateren dat medewerkers niet aan de bel durven te trekken als er iets mis is, uit angst voor hun eigen positie. Op sommige afdelingen van het UMC Utrecht is de situatie "ronduit zorgelijk te noemen".

De problemen hangen volgens de onderzoekers samen met de dominante stijl van leidinggeven in het UMC Utrecht, die ze typeren als hiërarchisch, 'incident gedreven' en 'reactief'. Als het op richting geven aan medewerkers aankomt is de manier van leidinggeven 'zorgelijk' tot ‘zwak'.

De KDVI-onderzoekers onderkennen dat de raad van bestuur probeert om veranderingen door te voeren, maar die pogingen worden bemoeilijkt doordat "op verschillende leidinggevende niveaus niet alle competenties in huis zijn". Verder zitten niet altijd de juiste mensen op de juiste stoel.

Waardevol

De raad van bestuur laat in een verklaring op de website weten veel belang te hechten aan het rapport. “Het rapport is kritisch en geeft ons waardevolle feedback”, aldus de raad van bestuur. “Op de werkvloer bestaat trots op het eigen werk en loyaliteit aan de patiënt en de directe collega’s. Tegelijkertijd is in onze organisatie een hiërarchische stijl van leidinggeven dominant en op onderdelen onvoldoende mensgericht. Dit sluit niet aan bij wat onze medewerkers en de buitenwereld van ons vragen. Verandering van ons leiderschap, van onze cultuur en van de manier waarop we samenwerken is noodzakelijk.”

Het UMC Utrecht gaat over de uitkomsten van het rapport nog dit jaar met alle medewerkers en leidinggevenden in gesprek. Deze gesprekken moeten belangrijke input opleveren voor de veranderingen en de manier om deze samen te realiseren.

Ook de Inspectie voor deGezondheidszorg (IGZ) laat een ?onderzoek uitvoeren naar de problemen in het UMC Utrecht. Het resultaat daarvan wordt begin volgend jaar verwacht.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top