ACTUEEL

Huisarts en specialist geven indicatie eerstelijnsverblijf

Met ingang van 1 januari 2017 maakt de huisarts of de medisch specialist de afweging of cliënten in aanmerking komen voor het eerstelijnsverblijf, waar ze kunnen herstellen na een ziekenhuisopname of -behandeling. Hiertoe is ook een nieuw afwegingsinstrument opgesteld. Dat maakt branchevereniging Actiz bekend. Het CIZ speelt bij de indicatiestelling geen rol meer in.

De zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen, het zogeheten eerstelijnsverblijf, wordt per 1 januari 2017 betaald vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in plaats van de Wet langdurieg zorg (Wlz).

Daarbij verschuift het indiceren ook van het CIZ naar de huisarts of specialist. Gezien de benodigde medische expertise in een eerstelijnsverblijf heeft de huisarts de verantwoordelijkheid over de laag complexe medische zorg. De specialist ouderengeneeskunde krijgt de verantwoordelijkheid voor de hoog complexe medische zorg, aldus Actiz. Afwijkingen van dit uitgangspunt zijn mogelijk, indien hierover andere regionale, lokale of op de situatie van de patiënt afgestemde afspraken zijn gemaakt. Voor de indicering is deze week een nieuw afwegingsinstrument bekend gemaakt. De betrokken organisaties, waaronder LHV en V&VN, informeren hun leden hierover.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top