Finance

Consumentenbond: actie tegen zorgverzekeraars

"Zorgverzekeraars zijn er weer niet in geslaagd om op tijd bekend te maken welke zorg ze wel en niet volledig vergoeden in het komende jaar. De keuze voor een passende zorgverzekering wordt zo bemoeilijkt." Dat zegt de Consumentenbond. De organisatie wil daarom dat de opzeggings- en aanmeldingstermijnen voor de verzekeringen dit jaar worden verlengd.

"Zes weken is de minimale overstaptijd, maar zoals het nu steeds gaat, blijft voor een geïnformeerde keuze nog maar een week of zelfs nog korter over", aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond.

Ook moet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) regelen dat verzekeraars en zorgaanbieders de contractering voortaan medio november hebben afgerond, stelt de bond. "Omdat iedere wijziging bij een verzekeraar voor alle verzekerden die al een keus gemaakt hebben consequenties kan hebben, willen wij dat de contractering medio november daadwerkelijk is afgerond", zegt Combée. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Paul Snelders

28 november 2016

Het is begrijpelijk dat de consumentenbond dit wil vanuit het oogpunt van de verzekerden. Maar vanuit de zorgverleners kant is dit veel lastiger. Immers ziekenhuizen, zbc's en andere zorgverlebers hebben halverwege het jaar totaal nog geen zicht hoe jet huidige kaar gaat verlopen. Sterker nog veel zorgverleners kunnen pas na april van het volgend jaar de balans van het afgelopen jaar opmaken, omdat dan de doorlooptijd van de DOT's is afgelopen. Dit maakt de inzichten over omzetten en kosten, die in het kader van de onderhandelingen wel noodzakelijk zijn, erg beperkt.
Beter zou zijn om de overstaptermijn te veranderen.

Top