ACTUEEL

Kwart ouderen kan geen seniorenwoning vinden

In de sociale huursector is er een groot tekort aan seniorenwoningen in de sociale huursector. Door nieuwe toewijzingsregels voor woningcorporaties is voor minstens een kwart van de woningzoekende ouderen niets beschikbaar. Dit blijkt uit de uitzending van tv-programma De Monitor.

Door de huurregels zijn er niet veel passende huurwoningen met een lage huur. "Als je dan ook nog in de buurt van vrienden en familie wil wonen - denk even aan de gewenste participatiesamenleving - dan is het dus heel erg moeilijk om een goede woning te vinden", aldus ouderenbond ANBO. "Daarmee wordt langer zelfstandig blijven wonen onnodig ingewikkeld gemaakt."

Sinds januari moeten huishoudens met een laag inkomen verplicht in goedkope woningen worden geplaatst, het zogenoemde passend toewijzen. Deze groep, waaronder veel senioren, kan alleen nog inschrijven op het goedkope segment huurwoningen tot 586 euro per maand. Daarvan komen er jaarlijks elfduizend vrij, maar volgens de meest recente cijfers zijn er per jaar minstens 15 duizend van deze woningen nodig. De lange wachttijd voor een seniorenwoning staat haaks op het beleid van de overheid om ouderen langer thuis te laten wonen in een geschikte woning, stelt ANBO.

Krappe markt

Het effect van passend toewijzen is dat veel ouderen moeten concurreren op de krappe markt van woningen tot 586 euro. De situatie is volgens de ouderenbond het meest nijpend bij ouderen die een zorgwoning nodig hebben; een zelfstandige woning vaak grenzend aan een wooncomplex waar intensieve zorg voorhanden is. Veel van deze woningen hebben door de extra voorzieningen een huur boven de 586 euro per maand.

De regels pakken volgens de ANBO vooral slecht uit voor ouderen die weliswaar een laag jaarinkomen hebben, maar wel vermogen hebben uit de verkoop van hun huis. Zij willen en kunnen vaak een duurdere corporatiewoning huren, maar mogen dat niet omdat hun vermogen niet wordt meegeteld bij hun jaarinkomen. Deze groep moet "ongewild concurreren" met ouderen met een laag inkomen zonder vermogen.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top