Finance

Arkin overweegt juridische stappen tegen Zilveren Kruis

Arkin beschuldigt Zilveren Kruis van het niet verstrekken van een passende vergoeding voor de behandeling van cliënten met zware psychiatrische aandoeningen. De ggz-instelling zegt tien miljoen euro mis te lopen en overweegt juridische stappen tegen de zorgverzekeraar.

Dit schrijft Arkin in een brief aan de Tweede Kamer. De ggz-instelling vraagt de Kamer invloed uit te oefenen, "zodat vanuit overheidswege zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor het ordentelijk vergoeden van zorgbehandeling die van belang is voor de cliënt en zijn omgeving en de maatschappij. Of hier aangepaste wetgeving voor nodig is of andere maatregelen kunnen wij zelf niet overzien. We zijn wel graag bereid daarover mee te denken."

Arkin heeft met Zilveren Kruis in 2012 afspraken gemaakt voor de jaren 2014, 2015 en 2016 voor de hoogte van de vergoeding voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Toen is overeengekomen dat als de kosten voor behandeling hoger zouden zijn dan de vergoeding, de hoogte daarvan opnieuw besproken en bijgesteld zou kunnen worden. De kosten zijn inderdaad hoger uitgevallen dan de vergoeding, volgens Arkin omdat de cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen zieker blijken dan werd gedacht, "waardoor de behandeling noodzakelijkerwijs intensiever en langduriger is".

Reële vergoeding

Zilveren Kruis staat niet open voor het aanpassen naar een reële vergoeding voor de jaren 2014 t/m 2016, aldus Arkin. Zilveren Kruis wijkt daarmee af van andere zorgverzekeraars, die volgens de ggz-instelling wel bereid zijn een meer reële vergoeding betalen. Doordat Zilveren Kruis verreweg het grootste deel van de cliënten van Arkin verzekert, heeft dit "forse effecten" voor de cliëntenzorg in Amsterdam. De consequenties zijn onder meer dat er door de wachtlijsten minder mensen kunnen worden behandeld; dat Arkin niet kan investeren in extra locaties voor de juiste opvang en behandeling en dat de maatschappelijke overlast als gevolg van cliënten die niet of onvoldoende behandeld zijn, verder toeneemt.

Arkin schrijft mensen met zware psychiatrische aandoeningen niet te kunnen blijven behandelen als er geen vergoeding tegenover staat. "Deze situatie is uiteindelijk onhoudbaar, wil onze instelling niet in grote financiële problemen komen, hetgeen funest zou zijn voor alle cliënten van Arkin." Volgens de ggz-instelling zijn de financiële middelen wel beschikbaar. Landelijk zou sprake zijn van een onderbesteding van het budget voor de gespecialiseerde ggz en de minister van VWS heeft eerder dit jaar gesignaleerd dat er in de ggz afdoende budget zou moeten zijn, maar dat het knelpunt schuil zou gaan in een onjuiste verdeling daarvan door zorgverzekeraars.

Zilveren Kruis

In een reactie laat Zilveren Kruis-woordvoerder Christine Rompa weten dat de zorgverzekeraar Arkin financieel al tegemoet is gekomen, maar niet volledig. Dat heeft te maken met het feit dat ze al een hoger dan gemiddelde prijs krijgen; dat er een dalend aantal klanten is, maar toch stijgende kosten en het feit dat door fouten in facturen Arkin ook nog een flink bedrag aan zorgverzekeraars moet terug betalen. "Deze stapeling is heel vervelend maar we vinden dat ook Arkin zelf verantwoordelijkheid moet nemen."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top