ACTUEEL

Werkgroep Infectie Preventie staakt activiteiten

Werkgroep Infectie Preventie staakt activiteiten

Het bestuur van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft besloten de organisatie op te heffen omdat de financiering al jaren tekort schiet. De betrokken brancheorganisaties weigeren een bijdrage te leveren. Minister Edith Schippers (VWS) gelooft dat een oplossing mogelijk is en wil binnenkort met alle betrokkenen om tafel.

De WIP is zo’n dertig jaar geleden opgericht door de beroepsorganisaties van artsen-microbioloog, internist-infectiologen, en deskundigen op het terrein van infectiepreventie. De WIP ontwikkelt en onderhoudt infectiepreventierichtlijnen voor ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra. Veel organisaties accepteren de WIP-richtlijnen, die de goedkeuring krijgen van de Gezondheidsraad, als graadmeter.

De WIP krijgt subsidie van het ministerie van VWS, maar al jaren is duidelijk dat het niet genoeg is om de richtlijnen te actualiseren en om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Dat de financiering tekort schiet, onderschrijven volgens het WIP-bestuur ook de brancheorganisaties NVZ, NFU, ActiZ en Revalidatie Nederland. Toch zijn zij niet bereid om bij te dragen aan een financiële oplossing.

Vrijwillige eigen bijdrage

In 2014 vroeg de WIP individuele ziekenhuizen om een volgens de organisatie in budgettaire termen "uiterst bescheiden bijdrage". Het bestuur van de NVZ greep onmiddellijk in door negatief over de vrijwillige bijdrage te adviseren, de grote meerderheid van de ziekenhuizen besloot vervolgens om geen bijdrage te betalen. Hierop besloot het WIP-bestuur eind 2014 om de richtlijnen die al gereviseerd hadden moeten zijn van de website te verwijderen, omdat het daarvoor geen verantwoordelijkheid meer kon dragen.

Na veel reacties uit het veld en op verzoek van het ministerie van VWS besloot het WIP de verlopen richtlijnen weer te publiceren. In die periode sprak het bestuur over opheffing van het WIP, vanwege het "gebrek aan adequate financiering". Het ministerie wist het bestuur te weerhouden van concrete stappen hiertoe en beloofde op korte termijn te komen tot een oplossing.

Sindsdien heeft het ministerie van VWS gesprekken gevoerd met de koepelorganisaties, maar zij bleken niet bereid te zijn om bij te dragen aan een oplossing. Op 15 december jongstleden bevestigde een topambtenaar van het ministerie nog eens dat de organisaties weliswaar graag van de richtlijnen gebruik maken, maar geen reden zien om mee te betalen aan de WIP. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur besloten om de activiteiten af te bouwen en de opheffing van de Stichting WIP voor te bereiden, zo schrijft het bestuur in een brief aan de minister.

Regiefunctie

Het bestuur stelt grote zorgen te hebben over het "niet langer continueren van effectief beleid gericht op infectiepreventie en mede daardoor beheersing van de problematiek van de antimicrobiële resistentie". "Het is nu aan de diverse stakeholders hoe zij, zonder regiefunctie van de WIP, invulling geven aan het maken van state of the art richtlijnen voor infectiepreventie voor ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra, waarbij de samenhang tussen de richtlijnen bewaakt blijft, hetgeen onontbeerlijk is voor een landelijk infectiepreventiebeleid en het toezicht hierop."

NVZ-woordvoerder Wouter van der Horst laat weten dat de ziekenhuizen al veel geld uittrekken voor infectiepreventie. "Dat neemt niet weg dat we infectiepreventie belangrijk vinden." De NVZ vindt dat het opstellen van richtlijnen moet worden ondergebracht bij het RIVM of het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

Het ministerie van VWS gaat ervanuit dat de problemen op te lossen zijn, laat een woordvoerder weten. Volgens haar heeft minister Schippers voor Kerst al besloten dat ze met de partijen om de tafel wil gaan zitten. Het is de bedoeling dat dit in februari gaat gebeuren.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top