Vastgoed

Veel aandacht voor concept Beschermd Wonen

Deze week betrekken de eerste bewoners het nieuwe woongebouw De Lindewaard in Linschoten. Voor de bewoners, in eerste instantie mensen met dementie en een ZZP 5 en hoger, is het een echte verhuizing. Mensen worden hier niet 'opgenomen', maar wonen in een eigen appartement, dat door de bewoners zelf met eigen meubels is ingericht.

Lindewaard is ontwikkeld onder het motto ‘Van verblijf naar wonen’ en vanuit een gezamenlijke visie ontwikkeld door Fundis en FAME in samenwerking met GroenWest. Met als belangrijkste basisgedachte dat mensen ondanks hun intensieve zorgvraag hun eigen leefwijze moeten kunnen behouden. Bij een verdere doorvoering van een contractuele scheiding van wonen en zorg is het concept betaalbaar binnen de sociale huur.

Het is niet het eerste project dat door FAME is gerealiseerd. Sinds 2011 is er al volop ervaring opgedaan met verschillende projecten, onder andere ontwikkeld met ZZG zorggroep in Nijmegen. In februari van dit jaar leverde FAME samen met MagentaZorg een project met 32 appartementen op in Heiloo, met ZZG zorggroep een concept met 24 woningen speciaal voor de middeldure huur in Wijchen en met Fundis/WelThuis dit project met 33 appartementen in Linschoten. In Heiloo is woningcorporatie Kennemer Wonen eigenaar, in Linschoten woningcorporatie GroenWest en in Wijchen blijft ZZG de eigenaar van de huisvesting.

Onderzoek

Er is veel aandacht voor het inmiddels beproefde woonconcept. Bij de rondleidingen in Linschoten en Heiloo kwamen in totaal ruim 85 organisaties af op de uitgebreide presentatie van het concept en het gebouw. Naast zorgorganisaties zijn woningcorporaties en een aantal institutionele beleggers erg geïnteresseerd. FAME volgt de ervaringen van bewoners, hun familie en de medewerkers die inmiddels al zijn opgedaan op de voet, bovendien is er ook wetenschappelijke interesse, vertelt Anneke Nijhoff, conceptontwikkelaar wonen & services van FAME.

Balans

Het woonconcept Beschermd Wonen is een geïntegreerd concept van wonen, ontmoeten, welzijn, zorg en dienstverlening voor mensen met een (complexe) ondersteuningsvraag. Tot nu toe is er met name ontwikkeld voor mensen met dementie en een somatische ondersteuningsvraag. Maar deze woonvorm is zeker ook geschikt voor andere doelgroepen. De huisvesting van dit concept bestaat in basis uit een eigen appartement van circa 45 vierkant meter, met eigen zitkamer, slaapkamer, keukentje en badkamer en een aantal algemene ruimten. Zo zijn de appartementen geclusterd rondom een mooie verblijfsruimte met zitjes, nisjes en een buurtkamer. In deze woonvorm is veiligheid en toezicht ook goed geregeld.

Leefplezier

De visie van Verblijf naar Wonen van FAME sluit aan op die van WelThuis, zegt locatiemanager Patrizia van der Pligt. Leefplezier en geluk zijn belangrijk in De Lindewaard, dat uit zich ook in de aanpak van zorg. "Hiervoor is nauwe samenwerking tussen bewoners, medewerkers en familie en vrienden van de bewoners belangrijk. Het gaat erom dat je elkaar kent. Van daaruit is ook de keus gemaakt dat mensen hun eigen huisarts kunnen houden in plaats van automatisch over te gaan naar de specialist ouderengeneeskunde, zoals in het verpleeghuis gebruikelijk.Een van de speerpunten van WelThuis is VerpleegThuis: verpleegzorg aan huis; dat is in deze woonsetting goed mogelijk."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top