HRM

Uniper trekt alcohol- en drugscontrolebeleid in

Energiebedrijf Uniper heeft na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn alcohol- en drugscontrolebeleid voor medewerkers ingetrokken. Uniper was van plan gegevens over de gezondheid van medewerkers te verwerken, maar dit is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Uniper (tot 1 januari 2016 bekend als E.ON) had beleid vastgesteld om alcohol- en drugstesten in te zetten om onveilige situaties te voorkomen. Het bedrijf zou op deze manier medische gegevens van werknemers verwerken, zoals de uitkomsten van adem- en wangslijmtesten. Wie niet mee wilde werken, zou een gesprek met de leidinggevende krijgen en liep het risico op een andere positie te worden geplaatst.

Medische gegevens zijn per definitie privacygevoelig en voor het verwerken daarvan gelden extra wettelijke eisen. Een werkgever mag over het algemeen geen alcohol- en drugstesten inzetten waarbij medische gegevens van werknemers worden verwerkt. Dit soort testen mogen in beginsel alleen afgenomen worden als dit in de wet is geregeld, zoals voor de luchtvaart.

"De gegevens kunnen in een arbeidsrelatie niet op grond van toestemming van de werknemer worden verwerkt", stelt de AP. "Werknemers zijn immers niet vrij in hun keuze om wel of niet mee te werken aan deze controles."

Medicijnen

In het beleid van het energiebedrijf stond ook dat werknemers gevraagd zou worden hun leidinggevende te informeren over het gebruik van medicijnen die het beoordelingsvermogen of de reactiesnelheid beïnvloeden. Dit is volgens de AP in strijd met de wet omdat werkgevers deze gegevens over de gezondheid van hun personeel zelf niet mogen verwerken. Alleen de bedrijfsarts mag informatie over medicijngebruik verwerken in het kader van de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top