Finance

Van Rijn richt nieuwe organisatie op voor pgb-beheer

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) wil het beheer van het portaal voor persoonsgebonden budgetten (pgb’s) beleggen bij een nog op te richten publieke organisatie. Deze organisatie, met gemeenten en zorgkantoren in een leidende rol, krijgt een centrale opdrachtgeversrol voor de uitvoering van het beheer.

Dit schrijft Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer.

"Vanwege de complexiteit van het stelsel kies ik voor het institutionaliseren van de keten in één publieke organisatie", aldus de staatssecretaris. Het moet een publieke organisatie worden, gelet op de aard van de informatie en de waarborging van privacy moet dit een publiekrechtelijke organisatie. De rechtsvorm wordt nog nader bepaald.

Van Rijn schrijft overeenstemming te hebben bereikt over het beheer van het portaal op 20 februari jongstleden, met de bestuurlijke partners Sociale Verzekeringsbank (SVB), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Per Saldo en de Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ).

SVB

De SVB blijft verantwoordelijk voor de betaalfunctie en het uitvoeren van het budgetbeheer. Te denken valt aan de salarisadministratie voor budgethouders, het vervullen van het expertisecentrum voor werkgeverstaken en andere uitvoerende taken, zoals het aanleveren van documenten voor een rechtmatigheidsverklaring en het afhandelen bezwaar en beroep op betalingen. Ook blijft de organisatie verantwoordelijk voor het ondersteunen van de papierenstroom en de ondersteuning van budgethouders bij het werken met het portaal, "voor zover verstrekkers dit nodig achten".

De SVB keert de pgb’s sinds januari 2015 uit en heeft veel kritiek over zich heen gekregen omdat het de dienst niet lukte om de pgb’s op tijd uit te betalen. In veel gevallen lukte het de organisatie überhaupt niet om geld over te maken naar rekeningen van budgethouders.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

C Hoek

26 februari 2017

De SVB keert al meer dan 15 jaar PGB,s uit!!!!!

Top