Finance

Advies Zorginstituut bespaart 144 miljoen

De adviezen over de samenstelling van het basispakket die het Zorginstituut vorig jaar uitbracht leveren in 2019 een besparing van bijna 144 miljoen euro op, dit ondanks de uitbreiding van het basispakket ter waarde van bijna 125 euro miljoen euro.

Dat becijfert het Zorginstituut in het ‘Overzicht financiële effecten rapporten Zorginstituut – verslagjaar 2016’. De besparing is vooral te danken aan het feit dat niet-effectieve zorg wordt uitgesloten. Het ‘voorkomen van uitbreiding’ van het basispakket met niet-zinnige en niet-effectieve zorg is goed voor een besparing die oploopt tot ruim 111 miljoen euro in 2019. Betere indicatiestelling en betere uitvoering zorgen ervoor dat er in dat jaar nog eens ruim 156 miljoen euro minder uitgegeven zal worden.

In het basispakket moeten kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid in balans zijn. Als publieke organisatie houdt het Zorginstituut de zorg in het basispakket daarom regelmatig tegen het licht. Het Zorginstituut beoordeelt of de diagnostiek en de therapeutische interventies die binnen het basispakket zorg kunnen vallen op een patiëntgerichte, effectieve en doelmatige manier worden ingezet.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top