Finance

ActiZ: NZa rekent zich rijk met impactanalyse

De raming van de NZa dat de verpleeghuiszorg met 1,3 miljard euro toe kan om te kunnen werken volgens het nieuwe kwaliteitskader is gebaseerd op “onrealistische verwachtingen”. Dat stelt branchevereniging ActiZ in reactie op de rekensom die de zorgautoriteit eind maart naar buiten bracht.

Aan de raming van de NZa liggen een aantal aannames ten grondslag, zoals een lagere overhead, het verhogen van productiviteit, het inzetten van verblijfskosten in zorgverlening en een ander vastgoedbeleid. Op met name de eerste twee punten heeft ActiZ kritiek.

“De NZa rekent zich rijk door uit te gaan van een grote productiviteitsverbetering”, stelt vicevoorzitter Jacqueline Joppe. “Ik wil waarschuwen voor onrealistische verwachtingen.” Volgens Joppe blijkt uit onderzoek van PWC dat een verhoging van de productiviteit van ongeveer 3 procent mogelijk is. “De NZa rekent met een productiviteitsverhoging van 11 procent. Dan blijft er géén tijd over voor bijvoorbeeld roosteren, overdracht en werkoverleg. Dat is essentieel voor goede zorg. Het staat bovendien in schril contrast met het kwaliteitskader waarin leren en scholing voorop staat.”

Lage overhead

Ook het schrappen van overhead biedt volgens ActiZ maar beperkte mogelijkheden om geld te besparen. “Wij hebben nu één van de laagste overheadpercentages van de hele publieke sector”, zegt Jacqueline Joppe. “Onze leden hebben de afgelopen jaren fors bezuinigd, er zijn managementlagen geschrapt en de werkdruk van medewerkers is ontzettend hoog. Er zijn nu juist extra medewerkers nodig en rust om aandacht te geven aan de bewoners. Door de hoge werkdruk keren goede medewerkers onze branche de rug toe.”

Kennis delen

In een blog op Skipr.nl hamert NZa-voorzitter Marian Kaljouw op het belang van samenwerking en kennisuitwisseling. “Geen verpleeghuis is hetzelfde en de NZa realiseert zich dat het om maatwerk gaat”, schrijft Kaljouw. “Maar we zien ook dat er veel goede voorbeelden zijn en daar kunnen anderen hun voordeel mee doen. We kunnen elkaar helpen om voor elke situatie tot een passende oplossing te komen. Steeds meer goede verpleeghuizen sluiten zich bij de NZa aan om hun kennis te delen. Zo bundelen we de krachten tot een dynamisch proces van ontwikkelingen en verbeteringen in de sector.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top