Finance

Banken hameren op meerjarencontracten in zorg

Banken hameren op meerjarencontracten in zorg

Meerjarencontracten tussen aanbieders en zorginkopers zouden de norm moeten worden bij de zorginkoop. Inkoopcontracten voor een periode van één of maximaal enkele jaren zijn niet efficiënt en niet evenwichtig. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een advies.

De meerjarencontracten zouden wat de banken betreft in ieder geval afspraken moeten bevatten over bevoorschotting door zorgverzekeraars enerzijds en het verschaffen van werkkapitaal door banken anderzijds. Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten bevoorschotten het onderhanden werk vaak voor 70 tot 80 procent. Het resterende bedrag bestaat uit werkkapitaal dat zorginstellingen grotendeels van de banken betrekken.

Onnodige faciliteiten

Ondanks dat dit bedrag is gedaald tot circa twee miljard euro hebben de banken nog altijd het gevoel dat ze het grootste risico dragen. Zorginkopers, zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten, bevoorschotten volgens NVB alleen het deel onderhanden werk waarvan de waarde zo goed als zeker gedekt is. Het onzekere deel zal op een andere manier ingevuld moeten worden, bijvoorbeeld via werkkapitaalfaciliteiten bij de bank. Meerjarenafspraken kunnen de behoefte hieraan doen afnemen en betekenen volgens de banken dat zorgaanbieders niet onnodig hoeven vasthouden aan “zeer ruime werkkapitaal-faciliteiten bij banken die in de praktijk nauwelijks worden gebruikt”.

Afbouw

Via meerjarencontracten kunnen zorginkopers en zorgaanbieders ook afspraken maken over het afbouwen van overcapaciteit, zo stelt de NVB. Dergelijke afspraken helpen om de leegstandsrisico’s van extramuralisering te ondervangen. Het probleem van leegstand speelt momenteel vooral in de ggz en de intramurale ouderenzorg, maar raakt ook de ziekenhuissector.

Nieuw kapitaal

Bovendien zullen meerjarencontracten de zorgsector volgens de NVB ook aantrekkelijker maken voor alternatieve kapitaalverschaffers, zoals pensioenfondsen en beleggers. Hun inbreng is wat de NVB betreft hard nodig om de financieringsbasis van de zorgsector te verbreden. Nieuw kapitaal is nodig om de vermogenspositie van instellingen in evenwicht te houden of te brengen met de bedrijfsrisico’s. Minstens zo belangrijk zijn middelen om te investeren in innovatie.

Als belangrijkste obstakel voor het aantrekken van alternatief kapitaal wijst de NVB het wettelijke verbod op winstuitkering aan. Daarnaast wordt het huidige governance-model gedomineerd door de stichtingsvorm. Deze rechtsvorm werkt volgens de NVB belemmerend om risicodragend kapitaal aan te trekken.

Voor wat betreft het bredere kader pleit de NVB voor stabiliteit en voorspelbaarheid van wet- en regelgeving. Met name in de ggz, de Jeugdzorg en voor de uitvoering van de WMO zijn de administratieve onduidelijkheden onacceptabel groot, aldus de NVB. Dit zet de financierbaarheid van deze sectoren onder grote druk.

Leiderschap

Om de zorgsector succesvol te kunnen herstructureren is volgens de NVB “visionair, hoogwaardig en krachtig leiderschap” nodig. De NVB maakt zich in dit verband zorgen over de negatieve beeldvorming ten aanzien van zorgbestuurders en de aanhoudende discussies rondom de maximering van topinkomens. “Dit leidt in de praktijk tot stagnatie (bestuurders zijn minder bereid van functie te veranderen), demotivatie en ook regelmatig tot het afhaken van toptalent”, aldus de NVB. De NVB vraagt politiek en overheid om de benodigde randvoorwaarden te scheppen om de sector aantrekkelijk te houden voor toptalent.

De banken beloven zelf een steentje bij te dragen aan inhoudelijke innovaties door nieuwe financieringsoplossingen te introduceren, zoals zorgobligaties, health impact bonds en crowdfunding.

---

Verschillende trends hebben invloed op de ontwikkeling van de gezondheidszorg en daarmee op zorggebouwen. Naast snelle technologische ontwikkelingen zijn dat ingrijpende demografische trends, veranderende voorkeuren bij diegenen die zorg nodig hebben, maar ook klimaatverandering en de groei van de zorgvastgoedmarkt.
Het IVVD organiseert in samenwerking met Skipr de Zorgvastgoed Dag 2017: een interactief programma met oplossingen voor nieuw en bestaand zorgvastgoed. Meld u nu aan >>>

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top