Finance

Kosten dure geneesmiddelen stijgen jaarlijks met 100 miljoen

Kosten dure geneesmiddelen stijgen jaarlijks met 100 miljoen

De kosten van door ziekenhuizen verstrekte dure geneesmiddelen stijgen elk jaar met zo'n honderd miljoen euro. De totale uitgaven voor dure geneesmiddelen bedroegen in 2014 1,7 miljard euro en in 2015 1,8 miljard euro. De geraamde kosten voor 2016 zijn 1,9 miljard euro.

Dit blijkt uit gegevens van Vektis.

De stijging is volgens het informatiecentrum voor de zorg deels te verklaren door een overheveling van bepaalde groepen geneesmiddelen van de apotheek naar het ziekenhuis per 1 januari 2015. Hierdoor stegen de kosten in dat jaar met zo’n veertig miljoen euro.

Algemene ziekenhuizen kregen in 2015 voor 1,1 miljard euro aan dure geneesmiddelen vergoed voor zo’n 141 duizend patiënten. Grootste kostenposten in deze ziekenhuizen zijn middelen voor de behandeling van kanker en ontstekingsziekten zoals reuma. Aan de Universitair Medische Centra werd in 2015 voor 577 miljoen euro vergoed aan dure geneesmiddelen. Die geneesmiddelen waren bestemd voor ongeveer 39 duizend patiënten, onder meer voor de behandeling van erfelijke aandoeningen en bloedstollingstoornissen.

Vruchtbaarheidsbehandeling

Patiënten tussen de veertig en tachtig jaar maken de hoogste kosten aan dure geneesmiddelen. Er zijn meer vrouwen dan mannen die dure geneesmiddelen gebruiken, maar de totale kosten voor mannen zijn hoger. Dit komt vooral door een groep vrouwen tussen de twintig en veertig jaar die geneesmiddelen krijgen in het kader van vruchtbaarheidsbehandelingen. Deze middelen zijn relatief goedkoop: zo'n duizend euro per patiënt.

De hoogste kostenpost in 2015 was Adalimumab, een middel ter behandeling van ontstekingsziekten zoals reuma en psoriasis. Daaraan werd in 2015 218 miljoen euro besteed. Het geneesmiddel met de hoogste kosten per patiënt was Idursulfase, een middel ter behandeling van de ziekte van Hunter, een erfelijke stofwisselingsziekte. In 2015 bedroegen de kosten per patiënt voor dat middel 603 duizend euro.

Openbare apotheek

Ook de openbare apotheek verstrekt geneesmiddelen die meer kosten dan tienduizend euro per patiënt. Het duurste in de openbare apotheek te verkrijgen geneesmiddel is Velaglucerase alfa. Het middel kost zo'n 177 duizend euro per patiënt.

In 2015 bedroegen de totale kosten voor geneesmiddelen in de apotheek en het ziekenhuis 6,2 miljard euro. Door het overhevelen van een aantal groepen geneesmiddelen zijn de kosten voor farmacie bij de apotheek gedaald. Deze kosten komen terug bij de kosten ziekenhuiszorg, aldus Vektis.

 

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Ton Peters

24 mei 2017

Zeer interessante waarnemingen en berekening! Dat houdt in dat de innovatieve geneesmiddelen die vaak voor zeer zeldzame ziekten zijn ontwikkeld ook in Nederland gelukkig worden ingezet. Ik mis in dit artikel helaas nog een berekening voor de geneesmiddelen die uit patent zijn gegaan en generiek zijn geworden. Daarmee zou inzichtelijk worden hoe sterk de kosten verschoven zijn.

Top